prvi-sastanak-421. aprila 2016. godine u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore održan je inicijalni sastanak članica mreže, organizacija civilnog društva, koja će se u narednom periodu baviti rešavanjem značajnih izazova sa kojima se suočavaju stariji u Crnoj Gori. Formiranje mreže je početni korak regionalnog projekta pod nazivom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih“ koji je finansiran od sredstava EU, a uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Projekat će se realizovati naredne tri godine u zemljama regiona, a glavni partneri su: Crveni krst Srbije, Crveni krst Makedonije, Crveni krst Crne Gore, NVO Osmijeh iz Bosne i Hercegovine, Albanska asocijacija za gerontologiju u gerijatriju i NVO Humanost iz Makedonije.

Inicijalnom sastanku su prisustvovali predstavnici aktivnih organizacija koje se bave ovom temom kao i predstavnici relevantnih institucija: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, UNDP, Caritas, NVO Naše doba, NVO Humanitarac, NVO Volonteri Crne Gore, NVO Povjerenje i NVO Adria. Prisutni su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa ciljevima i aktivnostima projekta i planiranim koracima u formiranju mreže. Na kraju izlaganja učesnici su sumirali utiske, dali predloge i izjasnili se o učešću unutar projekta i mreže.prvi-sastanak-3prvi-sastanak-2