Humanitarac

 

O organizaciji

Humanitarac je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija osnovana 1998. godine u Nikšiću.

Vizija organizacije je društvo bez marginalizovanih i diskriminisanih ljudi.

Misija organizacije je postizanje pozitivnih promjena u životu ljudi, u prvom redu pripadnika marginalizovanih i diskriminisanih manjinskih grupa.

Svojim aktivnostima organizacija obuhvata različite ciljne grupe, među kojima i starije osobe, sa akcentom na socijalno izolovane, „od porodice zaboravljene“ starije iz ruralnih oblasti.

Ciljevi organizacije:   Pružanje besplatnih usluga korisnicima, koje doprinose:

–  poboljšanju društveno-ekonomskog položaja pripadnika marginalizovanih grupa,

–  boljem upoznavanju i ostvarivanju ljudskih prava,

–  pružanju socijalno-humanitarne pomoći,

–  poboljšanju položaja socijalno isključenih lica kroz pružanje psiho-socijalne podrške,

–  podizanju nivoa svijesti  članova marginalizovanih grupa o značaju obrazovanja,

–  uključivanju članova marginalizovanih grupa u obrazovni sistem,

–  razvoju alternativnih oblika pružanja  socijalno/ zaštitnih usluga.

 

 

Projekti

Od 2011. godine organizacija sprovodi brojne projekte koji imaju za cilj razvijanje sistema podrške za najugroženije starije osobe u Opštini Nikšić, kako na urbanom, tako u ruralnom području. U sklopu projekta „Uspostavljanje održivog servisa usluga Organizacija civilnog društva u saradnji sa Lokalnim samoupravama u Crnoj Gori “, podržanog od EU, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, krajem 2011. godine formiran je socijalni servis “Otvorena vrata“ kroz koji se kontinuirano u prostorjma organizacije i na terenu ruralnih mjesniih zajednica pruža psiho-socijalna podrška i posreduje pri ostvarivanju socijalno zaštitnih prava starijim socijalno isključenim licima sa urabanih i ruralnih područja opština: Nikšić,Šavnik i Plužine. Pored navedenog organizacija je realizovala i projekte namijenjene najsiromašnijim starijim licima kroz obezbjeđivanje humanitarne pomoći i kućne posjete.

 

Kontakti:

Adresa: Rubeža 138 Nikšić, Crna Gora

Tel/fax: +382 40 255 056, + 382 40 255 145

Mail: humanitarac@yahoo.com