NVO Volonteri Crne Gore

 

O organizaciji

Volonteri Crne Gore je neprofitna organizacija osnovana u Nikšiću 2013. godine. Cilj organizacije je pružanje pomoći onima kojima je potrebna i to kroz stvaranje volonterskog centra i mobilisanje većeg broja prevashodno mladih koji su voljni da učestvuju u humanitarnim akcijama. Ciljevi i misija podrazumijevaju: humanitarni rad, promociju volonterskog rada, edukaciju mladih, rad sa mladima, poboljšanje položaja mladih, realizaciju omladinskih inicijativa, osnaživanje pojedinaca i razvoj ljudskih resursa putem volonterskih aktivnosti, osnaživanje volonterizma i drugih organizacija iz različitih društvenih sektora putem volontiranja.

 

Projekti

Pored projekata koji su direktno namijenjeni mladima, NVO Volonteri Crne Gore realizuje i projekte čija je ciljna grupa starija populacija. Kroz projekat „Volim, učim i želim pomoći, jer stari je moj drug“ rađeno je na unaprjeđenju položaja starijih u Nikšiću, kao i na smanjenju siromaštva ove populacije kroz uspostavljanje volonterskog servisa. Realizovane su radionice i javne tribine o potrebama i problemima starijih, a istovremeno je vršena promocija volonterizma kao načina da se izađe u susret potrebama zajednice. Pored radionica za osnovne i srednje škole, realizovana je i predstava „Stari je moj drug“, a tokom trajanja projekta vršena je i kampanja putem lokalnih medija. Uspostavljanjem volonterskog servisa počeo je i obilazak korisnika i pružanje podrške u odnosu na procijenjene potrebe. Od 2016. godine realizuje se i projekat „Volonterski socijalni servis“ koji je takođe namijenjen starijima i podrazumijeva niz aktivnosti neophodnih kako bi se uspostavio novi servis. Nakon završene obuke za rad sa starijima, volonteri organizuju brojne akcije sa akcentom na najugroženije korisnike i distribuciju humanitarne pomoći.

 

Kontakti:

Adresa: Ulica Novaka Ramova, Nikšić, Crna Gora

Mail: volontericrnegore@outlook.com

Facebook: Volonteri Crne Gore

Tel: +382 67 046 246