O organizaciji

Savez udruženja penzionera Crne Gore je nestranačka, humanitarna organizacija koja se bavi svim pitanjima od značaja za stariju populaciju u Crnoj Gori. Savez broji oko 112 hiljada članova, od ukupno 127 hiljada penzionera u Crnoj Gori. Djelovanje Saveza regulisano je kroz postojanje različitih organa: Upravnog odbora, Skupštine i brojnih komisija nadležnih za razne oblasti. Savez je dostupan svim zainteresovanim, na teritoriji cijele Crne Gore i to kroz rad 23 opštinska udruženja penzionera. Udruženje penzionera sarađuje sa svim relevantnim institucijama i organizacijama, među kojima su svakako Ministarstvo rada i socijalnog staranja, fond PIO i lokalne samouprave. Na taj način Savez se bavi javnim zastupanjem interesa i prava penzionera.

 

Aktivnosti

Savez kontinuirano sprovodi akcije za članstvo na cijeloj teritoriji, kao što su finansiranje i humanitarna pomoć članovima, odmori i rehabilitacija, druženja i prekogranični susreti.

Savez pruža olakšice svim članovima prilikom rešavanja stanbenog pitanja, kao i pristupa zdravstvenim uslugama kroz saradnju sa domovima zdravlja. U saradnji sa fondom PIO Savez omogućava povoljnosti u brojnim odmaralištima za penzionere, kada su u pitanju ljetovanja i zimovanja. Pored toga, Savez imam ugovor o saradnji sa preko 60 kompanija kod kojih svi članovi mogu kupovati različite proizvode uz niz povoljnosti. U saradnji sa Vladom ili drugim donatorima, Savez obezbjeđuje i finansijsku ili humanitarnu pomoć članovima, kroz svoja opštinska udruženja. Uz navedeno, Savez se bavi organizovanjem i sportskih aktivnosti, takmičenja iz različitih disciplina itd.

 

Kontakti:

Adresa: Ulica 8. marta, Podgorica, Crna Gora

Mail: savez.penzioneracg@gmail.com

Tel: +382 20 623 686