Month: August 2016.

Savez udruženja penzionera Crne Gore

O organizaciji Savez udruženja penzionera Crne Gore je nestranačka, humanitarna organizacija koja se bavi svim pitanjima od značaja za stariju populaciju u Crnoj Gori. Savez broji oko 112 hiljada članova, od ukupno 127 hiljada penzionera u Crnoj Gori. Djelovanje Saveza regulisano je kroz postojanje različitih organa: Upravnog odbora, Skupštine i brojnih komisija nadležnih za razne oblasti. Savez je dostupan svim zainteresovanim, na teritoriji cijele Crne Gore i to kroz rad 23 opštinska udruženja penzionera. Udruženje penzionera sarađuje sa svim relevantnim institucijama i organizacijama, među kojima su svakako Ministarstvo rada i socijalnog staranja, fond PIO i lokalne samouprave. Na taj način Savez se bavi javnim zastupanjem interesa i prava penzionera.   Aktivnosti Savez kontinuirano sprovodi akcije za članstvo na cijeloj teritoriji, kao što su finansiranje i humanitarna pomoć članovima, odmori i rehabilitacija, druženja i prekogranični susreti. Savez pruža olakšice svim članovima prilikom rešavanja stanbenog pitanja, kao i pristupa zdravstvenim uslugama kroz saradnju sa domovima zdravlja. U saradnji sa fondom PIO Savez omogućava povoljnosti u brojnim odmaralištima za penzionere, kada su u pitanju ljetovanja i zimovanja. Pored toga, Savez imam ugovor o saradnji sa preko 60 kompanija kod kojih svi članovi mogu kupovati različite proizvode uz niz povoljnosti. U saradnji sa Vladom ili drugim donatorima, Savez obezbjeđuje i finansijsku ili humanitarnu pomoć članovima, kroz svoja opštinska udruženja. Uz navedeno, Savez se bavi organizovanjem i sportskih aktivnosti, takmičenja iz različitih disciplina itd....

Read More

NVO Povjerenje

  O organizaciji NVO Povjerenje je organizacija koja djeluje u Opštini Bar od 2001. godine. Misija organizacije je očuvanje i unapređenje zdravlja. Udruženje Povjerenje je osnovano sa ciljem da pomogne starim, nemoćnim i ugroženim licima prema njihovim potrebama. Aktivnosti organizacije : promocija zdravih stilova života u cilju podizanja nivoa svijesti; psiho-socijalna pomoć i podrška starim i nemoćnim ugroženim licima; pokretanje inicijativa i pružanje konkretne pomoći; edukacija kadrova za prevenciju i kurativu; organizacija tribina, kurseva i seminara; unapređenje rodne ravnopravnosti; promotivno-edukativna djelatnost; druge društvene i socijalne djelatnosti.   Projekti Pored brojnih projekata koji obuhvataju različite kategorije ugroženih, organizacija realizuje i...

Read More

NVO Naše doba

  O organizaciji Nevladino udruženje Naše doba osnovano je 2012. godine sa ciljem podsticanja zajednice da posveti pažnju potrebama i sposobnostima starijih ljudi i da se usmjeri na  aktiviranje potencijala starijih, a ne samo na pružanje usluga pasivnim korisnicima. Istovremeno, organizacija nastoji da starije građane podstakne da se sami angažuju kako bi doprinijeli rješavanju pitanja svoje generacije i poboljšanju kvaliteta života, uz saradnju sa mlađim generacijama. NVO Naše doba afirmiše pristup – stariji su resurs, a ne teret. Misija organizacije je unapređenje položaja starijih osoba i podsticanje njihovog aktivnog učešća u zajednici kroz promovisanje aktivnog starenja, volonterizma, generacijske i međugeneracijske saradnje....

Read More

NVO Humanitarac

  O organizaciji Humanitarac je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija osnovana 1998. godine u Nikšiću. Vizija organizacije je društvo bez marginalizovanih i diskriminisanih ljudi. Misija organizacije je postizanje pozitivnih promjena u životu ljudi, u prvom redu pripadnika marginalizovanih i diskriminisanih manjinskih grupa. Svojim aktivnostima organizacija obuhvata različite ciljne grupe, među kojima i starije osobe, sa akcentom na socijalno izolovane, „od porodice zaboravljene“ starije iz ruralnih oblasti. Ciljevi organizacije:   Pružanje besplatnih usluga korisnicima, koje doprinose: –  poboljšanju društveno-ekonomskog položaja pripadnika marginalizovanih grupa, –  boljem upoznavanju i ostvarivanju ljudskih prava, –  pružanju socijalno-humanitarne pomoći, –  poboljšanju položaja socijalno isključenih lica kroz...

Read More

Caritas Barske Nadbiskupije

  O organizaciji Caritas je međunarodna humanitarna organizacija Katoličke crkve, koja pomoć pruža ljudima kojima je potrebna. Misija Caritasa Barske nadbiskupije je da se aktivno zalaže za društveni progres, fizičko, duhovno, psihološko i socijalno blagostanje, socijalnu pravdu i unapređenje kvaliteta života u različitim oblastima i da na osnovu kršćanskog milosrđa i altruizma razvija solidarnost među ljudima bez obzira na socijalno porijeklo, rasu, vjerske, etničke, nacionalne, polne i druge razlike. OBLASTI RADA CARITASA BARSKE NADBISKUPIJE Caritasa Barske nadbiskupije realizuje aktivnosti u nekoliko oblasti: socijalna služba/servisi, rad sa mladima, zdravstvo, obrazovanje/edukacija, urgentna pomoć ljudima u nevolji, razvoj civilnog društva i ekonomski...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A