U okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba koji finansiraju Evropska unija kroz svoj IPA fond, Austrijska agencija za razvoj i Austrijski Crveni krst realizovana je studijska posjeta partnera Sloveniji. Našu delegaciju  sačinjavali su predstavnici Crvenog krsta Crne Gore, predstavnica Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu i predstavnica  NVO “Naše doba” koja je predstavljala NVO sektor. Ova posjeta je omogućila učenje primjera dobre prakse u zaštiti starijih na lokalnom ali i na nacionalnom nivou.  Slovenija je odabrana zbog zajedničkog iskustva socijalne i zdravstvene zaštite, ali i zbog toga što je sa jedne strane prepoznala važnost uključivanja starijih u pisanje javnih politika. Takođe, sve države u projektu se nalaze u nekom od stadijuma pristupanja Evropskoj Uniji pa je Slovenija odabrana jer je jedna od najbližih EU država srodnih po institucionalnoj istoriji i sa rješenjima koja se mogu analizirati i primjenjivati širom zapadnog Balkana.

Posjeta je realizovana u terminu od  27 do 30. septembra. Prvog dana održan je sastanak programskih koordinatora iz svih zemalja učesnica projekta, gdje se pričalo o izvještavanju, dosadašnjim rezultatima i budućim planiranim aktivnostima da bi 28. septembra delegacije iz pet zemalja koje učestvuju u projektu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i predstavnica Austrijskog Crvenog krsta učestvovale na tradicionalnom 16. Festivalu Trećeg doba u Ljubljani ( http://en.f3zo.si/festival-ljubljana/programme/). Posjeta festivalu realizovana je zahvaljujući nevladinoj organizaciji  Slovenska filantropija i Ministarstvu rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti. Pored prisustvovanja svečanom otvaranju, delegacija projekta bila je gost na prijemu kod Ministarke rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti dr Anja Kopač Mrak i Ombudsmana, Vlaste Nussdorfer, gdje smo imali priliku da kratko predstavimo projekat. Zatim smo prisustvovali panel diskusiji o pravcima razvoja javnih politika vezanih za starije i na kraju smo zahvaljujući ljubaznosti Ministarstva koje nam je obezbijedilo salu imali panel u trajanju od dva sata gde je Crveni krst Crne Gore predstavio trenutni položaj  starijih osoba u Crnoj Gori i izazove koji nas očekuju u daljem radu a koje kroz ovaj projekat mogu doprinijeti boljem položaju starijih lica u našoj zemlji. Svaki partner u projektu je tom priliko imao svoje izlaganje a moderator panela bila je dr Mateja Kožuh Novak iz Slovenske filantropije.

Poslednji dan posjete  bio je fokusiran na usluge u zajednici, pa su partneri na projektu posjetili Međugeneracijski centar u Žalecu. I ova posjeta pokazala je koliko je važno sa stanovišta održivosti da cijela lokalna zajednica prepozna značaj aktivnosti i važnost izgradnje kohezije društva kroz zajednički rad različitih organizacija i sektora i ljudi različitih generacija.20160928_16500820160929_112136