Crveni krst Srbije kao koordinator projekta  ’’Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba’’,  ima obavezu da posjeti sve partnere u projektu i da se upozna sa realizacijom projekta u svih pet zemalja, kao da i ukoliko dođe do nekih problema u realizaciji pomogne partneru prilikom prevazilaženja problema. Tako je 11. novembra upriličena monitoring posjeta  Crvenom krstu Crne Gore i mreži Dignitas. Sastanak je organizovan u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore, a sastanku su prisustvovali predstavnici mreže Dignitas, Zavoda za socijalnu i dečju zaštitu i Ministarstva za rad i socijalno staranje. Kao predstavnici tima za koordinaciju projekta, prisustvovali su Nataša Todorović i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije, a Crveni krst Crne Gore su predstavljali Jelena Šofranac i Igor Jokanović, koordinatori projekta u Crnoj Gori.

Sastanku je prisustvovala Ivana Bošković iz Ministarstva za rad i socijalno staranje koja je predstavila aktivnosti i servise namijenjene starijim osobama kao i planove ministarstva za budući period. Trenutno je u Crnoj Gori na poslovima “Pomoći u kući” angažovano 109 gerontodomaćica koje obilaze 1.000 korisnika, postoje dva Doma za smještaj starijih lica, kao i Dnevni centar za starije u Nikšiću, a u planu je izgradnja domova u Pljevljima i Nikšiću. Svjesni potrebe razvijanja međugeneracijske solidarnosti realizovan je i program digitalne inkluzije starijih. Dragana Đurović iz Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu govorila je o licenciranju usluga gerontodomaćica i edukacijama za koje će biti zadužen Zavod. Branko Milošević iz Saveza penzionera Crne Gore posebno je naglasio da je zdravo, aktivno starenje vrlo važan segment delovanja Udruženja penzionera, ali da se samo zajedničkim djelovanjem, može uspešnije boriti protiv stigme, predrasuda i stereotipa prema starijim osobama. U Crnoj Gori ima 115.000 penzionera od toga je 85.000 starije od 65 godina, a jedan od ciljeva je očuvanje psihofizičkog zdravlja članova i sa druge strane pomoć onim najugroženijim penzionerima kroz subvencije i olakšice. Kao predstavnik NVO „Naše doba“ Vesna Lakuš takođe je istakla digitalnu inkluziju i edukaciju starijih, jer će sada u eri digitalizacije biti potrebno da stariji koriste kompjuter u smislu lakšeg ostvarenja prava.

Opšti zaključak je da iako se radi o mreži koja je nastala pre nekoliko mjeseci, svakako postoji kohezija i osjećaj pripadnosti mreži, kao i motivacija da se ulože napori da se zajednički riješe identifikovani problemi starijih u Crnoj Gori.

Glavna poruka je svakako da je potrebno da se mreže šire i da se uključuju nove članice, koje svakako mogu da poboljšaju rad mreže, i da daju nove poglede  na postojeće probleme, ali da se u njihov rad uključe i predstavnici relevantnih ministarstava.

image-0-02-05-3b93739778c06ff156e07050383eaf5a9a1e4a597eb682f9783adce72f2f744f-v-1024x576