U okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba organizovana je trodnevna obuka na temu pisanje projekata za EU fondove. Obuka je održana u Sarajevu, od 19. do 21. juna ove godine. Učesnici, njih ukupno 30, su bili predstavnici organizacija civilnog drušva i institucija iz svih 5 zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije.  Svoja iskustva i znanje sa učesnicima su podijelili predstavnici Crvenog krsta Austrije koji su eksperti u ovoj oblasti sa dugogodišnjim iskustvom i uspješno implementiranim EU projektima. Samo neke od tema koji su obrađene kroz grupni rad su: pregled EU institucija i načini finansiranja, čitanje poziva za podnošenje predloga projekta, analiza problema, analiza zainteresovanih strana, partnera, logički okvir, pisanje koncepta, budžetiranje itd. Pored navedenog jedna sesija je bila posvećena i gostovanju gospodina Vladimira Pandurevića, predstavnika EU delegacije za BIH, pa su svi učesnici imali priliku da dobiju informacije iz prve ruke od momenta kada se poziv priprema pa do evaluacije projekata i njihove implementacije. Kako bi se na što bolji način upoznali sa temom svi prisutni imali su zadatak da čitaju primjere dobrih ili manje dobrih projekata, da izvlače zaključke, unaprjeđuju ili mijenjaju sadržaj kako bi zadovoljili kriterijume koji su postavljeni. Cilj obuke je bio da se unaprijede kapaciteti organizacija civilnog društva za ovu oblast, ali i pored toga da se omogući razvoj partnerstva među učesnicima.Obuku je pohađalo 5 predstavnika Crne Gore: Igor Jokanović i Jelena Šofranac iz Crvenog krsta Crne Gore, koordinatori projekta za Crnu Goru, Ivana Bošković iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, Vesna Lakuš iz NVO Naše doba i Maja Vuksanović iz Caritasa.