Crveni krst Crne Gore, kroz projekat “Inicijativa za socijalno ukljucivanje starijih osoba”, objavljuje poziv za dostavljanje prijedloga projekata koji za cilj imaju unaprjeđenje socijalne inkluzije starijih u Crnoj Gori.

Detaljnije informacije o pozivu, rokovima i uslovima prijavljivanja su u linkovima ispod.

Aneks A – Aplikacioni formular za mikro-projekte

Aneks F – Poziv na tender