U novembru 2017. godine je definisana dinamika istraživanja potreba starijih u Crnoj Gori, pa se  rezultati očekuju sredinom marta 2018. godine. Uzorak od 600 ispitanika će pokriti ukupno 9 opština u Crnoj Gori a ispituju se sledeće oblasti: osnovne informacije o ispitaniku, uslovi života, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita i segment društvenog života. Očekuje se da će rezultati istraživanja jasno ukazati na potrebe za razvijanjem novih ili unaprjeđenjem postojećih servisa podrške. Pored toga ovo će biti i prvo sveobuhvatno istraživanje o starijima u Crnoj Gori. Obuka za anketare koji će vršiti terensko istraživanje realizovana je sredinom januara 2018. godine.