U periodu od 19-23. decembra predstavnici Crvenog krsta Crne Gore (koordinator projekta i koordinator mreže), kao i predstavnici NVO Naše doba i Humanitarac boravili su u Srbiji sa ciljem razmjene iskustava i znanja u oblasti socijalne inkluzije starijih. Tokom prva dva dana posjete delegacija je prisustvovala sastanku mreže Humanas i imala priliku da čuje najnovije informacije i djelovanje raznih aktera iz oblasti socijalne inkluzije starijih u Srbiji. Pored toga od velike važnosti je bila i prezentacija o specifičnosti implamentacije projekata finansiranih od strane EU, kao i pitanja prisutnih jer se radi o sličnim ili istim nedoumicama koje imaju i organizacije koje će realizovati mini grantove u Crnoj Gori. U drugom dijelu posjete delegacija je boravila u Kragujevcu gdje su imali priliku da prisustvuju proslavi 5 godina postojanja Kutka za kvalitetnije starenje Crvenog krsta Kragujevac. Učesnici su se upoznali sa modelom funkcionisanja Kutka i dobili ideje o mogućnosti implementacije sličnih aktivnosti u Crnoj Gori.