Mjesec: Maj 2018.

Posjeta nezavisnog eksperta UN za ljudska prava

Crveni krst Crne Gore je 24. aprila posjetila nezavisna ekspertkinja UN-a za prava starijih osoba, Roze Kornfeld Mate. Sastanku su prisustvovali: generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Jelena Dubak, nacionalni koordinatori programa za starije Igor Jokanović i Jelena Šofranac, predstavnici OOCK Bar (sekretarka, korisnica i volonterka), delegat Crvenog krsta Italije, kao i predstavnici NVO Naše doba i Humanitarac. Tokom sastanka bilo je više riječi o aktivnostima Crvenog krsta u ovoj oblasti, različitim modelima usluga, rezultatima rada ali i izazovima i poteškoćama sa kojima se stariji svakodnevno suočavaju. Svoje usluge i aktivnosti predstavili su i članovi mreže Dignitas NVO Naše doba i Humanitarac. Svi prisutni istakli su kao poseban izazov nedostatak usluga i podrške za udaljena sela u kojima većinom žive stariji. Pored toga bilo je riječi i o učešću organizacija civilnog društva u sistemu socijalne zaštite starijih kao i značaju volonterizma kao najisplativijeg modela usluge. Gospođa Roze Kornfeld Mate je par dana kasnije imala priliku da posjeti Klub za starije Bar i uvjeri se u kvalitet i značaj ove usluge za starije ljude.                            ...

Read More

Konferencija povodom završetka projekta “Briga o starijim osobama” Crvenog krsta Crne Gore

Crveni krst Crne Gore je 24. aprila, organizovao konferenciju povodom završetka projekta „Briga o starijima i zdravo starenje u 12 opština u Crnoj Gori“. Projekat je realizovan u 12 opština sa ciljem poboljšanja kvaliteta života starijih u Crnoj Gori, kao i olakšavanja svakodnevnih poteškoća sa kojima se ova populacija suočava. Cilj konferencije je bio predstavljanje rezultata dugogodišnjeg rada Crvenog krsta u ovoj oblasti, kao i izazova. Generalna sekretarka CKCG, Jelena Dubak, je na konferenciji podsjetila da model pružanja podrške starijim osobama koji realizuje Crveni krst datira od 2002. godine. Ona je takođe naglasila da je Crveni krst tokom godina implementacije projekta unaprjeđivao svoje kapacitete i uspijevao da obuhvati od 600 do 800 korisnika iz 12 opština, različitim servisima podrške. Generalna sekretarka je istakla i da se Crveni krst trudi da pruža pomoć osobama koje nisu pokrivene nijednom drugom uslugom od drugih institucija i nevladinih organizacija. „Usluge smo pružali u gradskom dijelu opština i u ruralnim sredinama. Usluge koje smo pružali u seoskim područijima pokazale su potrebu da još više, snažnije i kvalitetnije, sa različitim opsegom servisa nastavimo da radimo na ovom polju“, rekla je Dubak. Poseban akcenat stavljen je na doprinos mladih volontera koji su tokom svih godina pružali podršku starijima i tako promovisali međugeneracijsku solidarnost. Na godišnjem nivou oko 150 obučenih volontera učestvovalo je u kućnim posjetama, radu klubova za starije ali i drugim oblicima podrške poput podrške...

Read More

Radionica: “Saradnja sa medijima”

Sredinom aprila u Kolašinu je održan redovni sastanak mreže Dignitas kojem je prisustvovalo 15 članova mreže, predstavnika različitih organizacija civilnog društva kao i relevantnih institucija. Cilj sastanka je bio razmjena informacija o aktuelnim projektima kao i dešavanjima na lokalnom i nacionalnom nivou kada je u pitanju položaj starijih osoba. Sastanku su prisustvovali i pridruženi članovi mreže, organizacije koje su dobile finansijsku podršku za realizaciju mini projekata sa ciljem socijalne inkluzije starijih osoba. Oni su imali priliku da predstave aktivnosti koje su već realizovali ali i da postave pitanja o nedoumicama i izazovima koje imaju u implementaciji projekata. Dio sastanka je bio posvećen i prezentaciji eksperta iz oblasti medija sa ciljem unaprjeđenja vidljivosti starijih osoba, njihovih potreba i problema i njihove veće zastupljenosti u medijima. Tokom prezentacije bilo je više riječi o tome kako uspostaviti dobru saradnju sa medijima i kako plasirati informacije o ovoj populaciji i aktivnostima koje organizacije realizuju u ovoj oblasti. Sve informacije će poslužiti mreži tokom kreiranja kampanje koja će početi sredinom godine sa ciljem unaprjeđenja položaja starijih u Crnoj...

Read More

Zdravo starenje

Tokom marta i aprila Crveni krst Crne Gore organizovao je dvije regionalne obuke za volontere na temu zdravo starenje. Obuke su pohađali volonteri iz 10 opštinskih organizacija Crvenog krsta, njih ukupno 33. Teme koje su obrađivali su: pristup životnog toka, funkcionalna sposobnost, procjena, promjena ponašanja, neprenosive bolesti, prevencija padova, prevencija socijalne izolacije, zdrava ishrana, fizičke aktivnosti i učenje tokom cijelog života. Sve teme se odnose na rad sa starijima ali su jednako važne i za mlade jer sve odluke koje donose u tom periodu značajno utiču na kvalitet života u kasnijim fazama. Upravo iz tog razloga obučeni volonteri će imati zadatak da predstave pomenute teme kako starijima tako i svojim vršnajcima u lokalnoj zajednici. Obuke su realizovane u sklopu projekta „Zdravo starenje u 10 opština u Crnoj Gori“ koji finansira Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. U pitanju je druga faza projekta koji je uspješno realizovan tokom 2017. godine u 7 opština u Crnoj Gori. Ove godine projekat će trajati 9 mjeseci, obuhvata veći broj opština (10) a planirano je da oko 800 ljudi kroz različite radionice bude upoznato sa konceptom zdravog...

Read More

Otvaranje Doma za starije u Pljevljima

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, u saradnji sa brojnim donatorima otvorili su 11.04.2018. godine Dom starih „Pljevlja“. Na ceremoniji otvaranja Doma starih u Pljevljima govorili su i Kenana Strujić, direktorica JU Dom starih „Pljevlja, Mirko Đačić, predsjednik Opštine Pljevlja, Hermann Spitz, šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU, Anne-Christine Eriksson, regionalni predstavnik UNHCR-a za jugoistočnu Europu. U Domu će biti smješteno 68 korisnika. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 2.812.816,00€, od čega je iznos od 1.918.000,00€ obezbijeđen iz donacija. Glavni donator je Evropska unija, a značajan finansijski doprinos pružili su Vlada Sjedinjenih Država i vlade Italije, Njemačke, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske. Program je snažno podržan od strane Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice – UNHCR i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi – OEBS. Četiri partnerske zemlje (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska) uspostavile su veliki broj bilateralnih i regionalnih radnih grupa, uz značajnu podršku UNHCR-a, OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija, djelujući u skladu sa dogovorenim okvirom. Implementacija Regionalnog stambenog programa zatvoriće poglavlje o raseljenju na teritoriji bivših jugoslovenskih republika. Preko Regionalnog stambenog programa za Crnu Goru obezbeđena su sredstva za rješavanje stambenog pitanja za 6.063 lica (1.177 domaćinstava) koja pripadaju najugroženijim kategorijama (osobe smeštene u neformalnim kolektivnim centrima i ugroženim osobama u privatnom smještaju, sa posebnim naglaskom na kamp Konik) . Kroz ovaj program planirana je: izgradnja...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A