Crveni krst Crne Gore je 24. aprila, organizovao konferenciju povodom završetka projekta „Briga o starijima i zdravo starenje u 12 opština u Crnoj Gori“. Projekat je realizovan u 12 opština sa ciljem poboljšanja kvaliteta života starijih u Crnoj Gori, kao i olakšavanja svakodnevnih poteškoća sa kojima se ova populacija suočava. Cilj konferencije je bio predstavljanje rezultata dugogodišnjeg rada Crvenog krsta u ovoj oblasti, kao i izazova.

Generalna sekretarka CKCG, Jelena Dubak, je na konferenciji podsjetila da model pružanja podrške starijim osobama koji realizuje Crveni krst datira od 2002. godine. Ona je takođe naglasila da je Crveni krst tokom godina implementacije projekta unaprjeđivao svoje kapacitete i uspijevao da obuhvati od 600 do 800 korisnika iz 12 opština, različitim servisima podrške. Generalna sekretarka je istakla i da se Crveni krst trudi da pruža pomoć osobama koje nisu pokrivene nijednom drugom uslugom od drugih institucija i nevladinih organizacija. „Usluge smo pružali u gradskom dijelu opština i u ruralnim sredinama. Usluge koje smo pružali u seoskim područijima pokazale su potrebu da još više, snažnije i kvalitetnije, sa različitim opsegom servisa nastavimo da radimo na ovom polju“, rekla je Dubak. Poseban akcenat stavljen je na doprinos mladih volontera koji su tokom svih godina pružali podršku starijima i tako promovisali međugeneracijsku solidarnost. Na godišnjem nivou oko 150 obučenih volontera učestvovalo je u kućnim posjetama, radu klubova za starije ali i drugim oblicima podrške poput podrške putem telefona i zdravog starenja.

Direktor Direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Goran Kuševija, rekao je da je taj resor u proteklom periodu doprinio poboljšanju položaja osoba u trećoj životnoj dobi, kroz, kako je naveo, izgradnju i adaptaciju staračkih domova. „Ministarstvo je doprinijelo poboljšanju položaja osoba treće dobi kroz razvijanje servisa podrške u zajednici, otvaranje dnevenih boravaka za stare, vešeraja i programe kućne njege, koji se realizuju u 16 opština na teritoriji Crne Gore, a kojim projektom je obuhvaćeno 1,2 hiljade korisnika“, naveo je Kuševija. Pored toga istaknuta je i značajna uloga organizacija civilnog društva i posebno Crvenog krsta u sistemu socijalne zaštite starijih osoba.

Delegat Italijanskog Crvenog krsta, Flavio Ciriaci, rekao je da ta organizacija realizovala aktivnost monitoringa koji je, kako je pojasnio, uključivao terenske posjete opštinskim organizacijama CKCG, „12 do 13 godišnje u periodu od devet godina“. „Veoma smo zadovoljni i smatram da smo u velikoj mjeri postigli ciljeve ovog projekta – da smo kroz projekat podržali CKCG u obezbjeđenju održivih servisa podrške za starije osobe u Crnoj Gori i u povećanju vidljivosti koncepta brige o starijima na međunarodnom nivou“, kazao je Ciriaci.

U drugom dijelu konferencije prisutni su imali priliku da od koordinatorke projekta, Jelene Šofranac, saznaju nešto više o rezultatima za svaku opštinu, različitim modelima usluga, planovima i izazovima u radu. Nakon završetka finansijske podrške sve OOCK će nastaviti sa pružanjem podrške starijima, uz smanjenje broja korisnika i posjeta.

U završnom dijelu prisutnima se obratila volonterka Marija Oluić koja je istakla značaj programa ne samo za starije već i za volontere koji su tokom godina imali šta i da nauče od korisnika, družili se i usavršavali svoje vještine. Korisnica Grozdana Balević opisala je jedan susret kluba za starije, njihove aktivnosti i iskazala zadovoljstvo što vrijeme provodi na lijep i zabavan način. Ona je takođe navela da je postala i volonterka programa jer je u međuvremenu počela da obilazi korisnicu koja nije u mogućnosti da izlazi iz svog doma.

Konferenciji su prisustvovali: sekretari, koordinatori i volonteri 12 OOCK koje su realizovale projekat, predstavnici centra za socijalni rad, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Centra za stručno obrazovanje, kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda CG, Zajednice opština, NVO Naše doba, NVO Humanitarac, UNDPa…