Crveni krst Crne Gore je 24. aprila posjetila nezavisna ekspertkinja UN-a za prava starijih osoba, Roze Kornfeld Mate. Sastanku su prisustvovali: generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Jelena Dubak, nacionalni koordinatori programa za starije Igor Jokanović i Jelena Šofranac, predstavnici OOCK Bar (sekretarka, korisnica i volonterka), delegat Crvenog krsta Italije, kao i predstavnici NVO Naše doba i Humanitarac. Tokom sastanka bilo je više riječi o aktivnostima Crvenog krsta u ovoj oblasti, različitim modelima usluga, rezultatima rada ali i izazovima i poteškoćama sa kojima se stariji svakodnevno suočavaju. Svoje usluge i aktivnosti predstavili su i članovi mreže Dignitas NVO Naše doba i Humanitarac. Svi prisutni istakli su kao poseban izazov nedostatak usluga i podrške za udaljena sela u kojima većinom žive stariji. Pored toga bilo je riječi i o učešću organizacija civilnog društva u sistemu socijalne zaštite starijih kao i značaju volonterizma kao najisplativijeg modela usluge. Gospođa Roze Kornfeld Mate je par dana kasnije imala priliku da posjeti Klub za starije Bar i uvjeri se u kvalitet i značaj ove usluge za starije ljude.