Sredinom aprila u Kolašinu je održan redovni sastanak mreže Dignitas kojem je prisustvovalo 15 članova mreže, predstavnika različitih organizacija civilnog društva kao i relevantnih institucija. Cilj sastanka je bio razmjena informacija o aktuelnim projektima kao i dešavanjima na lokalnom i nacionalnom nivou kada je u pitanju položaj starijih osoba. Sastanku su prisustvovali i pridruženi članovi mreže, organizacije koje su dobile finansijsku podršku za realizaciju mini projekata sa ciljem socijalne inkluzije starijih osoba. Oni su imali priliku da predstave aktivnosti koje su već realizovali ali i da postave pitanja o nedoumicama i izazovima koje imaju u implementaciji projekata. Dio sastanka je bio posvećen i prezentaciji eksperta iz oblasti medija sa ciljem unaprjeđenja vidljivosti starijih osoba, njihovih potreba i problema i njihove veće zastupljenosti u medijima. Tokom prezentacije bilo je više riječi o tome kako uspostaviti dobru saradnju sa medijima i kako plasirati informacije o ovoj populaciji i aktivnostima koje organizacije realizuju u ovoj oblasti. Sve informacije će poslužiti mreži tokom kreiranja kampanje koja će početi sredinom godine sa ciljem unaprjeđenja položaja starijih u Crnoj Gori.