Mjesec: Oktobar 2018.

Konferencija povodom obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba

Starije osobe se suočavaju sa brojnim izazovima kao što su siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige i loše zdravstveno stanje, zbog čega je potrebno kreirati dodatne servise podrške, namijenjene prvenstveno starijima koji žive sami i u lošim uslovima. To je saopšteno na konferenciji koju su, povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starijih, organizovali Crveni krst Crne Gore (CKCG) i mreža Dignitas. Generalna sekretarka CKCG, Jelena Dubak, kazala je da su od 2002. godine u 12 opštinskih organizacija Crvenog krsta pružane volonterske usluge, koje su se sastojale od psihosocijalne podrške, pomoći oko kućnih poslova, kao i onih van kuće poput, kako je pojasnila, zakazivanja pregleda kod ljekara, plaćanja računa, nabavke hrane. “Na godišnjem nivou pokrivali smo od 600 do 800 starijih, koji su većinom socijalno ugroženi. U poslednjih pet godina otvorili smo tri kluba za starije koji okupljaju između 20 i 30 članova, kao i veliki broj mladih volontera, sa željom da promovišemo međugeneracijsku solidarnost i zdravo starenje”, kazala je Dubak u PR Centru. Ona je istakla da broj starijih osoba širom svijeta ubrzano raste i da je u 2015. godini 12,3 odsto ljudi na planeti bilo starije od 60 godina, a predviđanja, kako je rela, pokazuju da će do 2050. godine taj broj porasti na preko dvije milijarde ili 21,5 odsto svjetske populacije. “Crna Gora, takođe, spada u red zemalja koje ubrzano stare, a istraživanje pokazuje da se stariji danas suočavaju sa...

Read More

Obilježavanje 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih osoba

Crveni krst Crne Gore je 1. oktobar Međunarodni dan starijih osoba obilježio brojnim aktivnostima širom Crne Gore. Ovaj datum jako je značajan za našu organizaciju, koja već dugi niz godina radi na unaprjeđenju kvaliteta života starijih osoba kroz pružanje brojnih usluga u većem dijelu Crne Gore. Početkom 2016. godine, Crveni krst Crne Gore inicirao je i kreiranje mreže Dignitas, koju čine predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje se bave pitanjima starijih, kako bi se ostvarila bolja saradnja u ovoj oblasti i doprinijelo većoj socijalnoj inkluziji starijih osoba. Broj starijih osoba širom svijeta ubrzano raste. U 2015. godini 12.3% osoba na planeti bilo je starije od 60 godina, a predviđanja pokazuju da će do 2050. godine taj broj porasti na preko 2 milijarde, ili u procentima 21.5% svjetske populacije. Crna Gora takođe spada u red zemalja koje ubrzano stare, a istraživanje pokazuje da se stariji danas suočavaju sa brojnim izazovima od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige, loše zdravstveno stanje itd. Navedeno ukazuje na potrebu kreiranja dodatnih servisa podrške, namijenjenih prvenstveno starijima koji žive sami, u lošim uslovima. Pored toga, poseban izazov predstavlja briga o starijima iz ruralnih oblasti. Ove godine, 1. oktobar koristimo kao priliku da skrenemo pažnju javnosti na teme koje su od velikog značaja ne samo za starije, već i za sve generacije. Kroz zajedničko djelovanje Crvenog krsta i mreže Dignitas, nizom aktivnosti od 25. septembra do 5. oktobra,...

Read More

Sastanak partnera na projektu “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” – Beograd

U Crvenom krstu Srbije je u četvrtak i petak, 20. i 21. septembra 2018. godine održan sastanak partnera na projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“. Projekat se uspješno realizuje više od dvije godine u pet zemalja i tokom realizacije postignuti su mnogi ciljevi i ostvareni izvjesni pomaci u zagovaranju. S obzirom na to da je sada posljednjih pola godine realizacije, sastanak je organizovan kako bi partneri pripremili plan rada za posljednju fazu projekta koja će obuhvatiti prije svega prikupljanje primjera dobre prakse, izrada publikacije koja se odnosi na sprovedena istraživanja i organizovanje završne konferencije. Tokom dvodnevnog sastanka, partneri iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije razgovarali su o tome koliko je implementacija projekta tokom posljednje dvije i po godine donijela promena u njihovim državama. Većina se složila da pored efekata koje projekat ima u domenu većeg uključivanja kreatora javnih politika i donosilaca odluka u problematiku vezanu za socijalno uključivanje starijih, najveću vrijednost projekta predstavlja jačanje i održivost mreža civilnog društva koje se bave starijima i njihovo zajedničko zagovaranje za dostojanstveno starenje, što je i bio glavni cilj projekta.  Projekat je doveo do povećanog interesovanja i vidljivosti mreža, kao i njihovo širenje. Ali takođe značajno je i povećana motivacija samih starijih da budu dio zagovaračkih procesa i da govore u svoje ime i ličnim angažovanjem povećavaju učestvovanje svoje generacije u zajednici i...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A