Crveni krst Crne Gore je 1. oktobar Međunarodni dan starijih osoba obilježio brojnim aktivnostima širom Crne Gore. Ovaj datum jako je značajan za našu organizaciju, koja već dugi niz godina radi na unaprjeđenju kvaliteta života starijih osoba kroz pružanje brojnih usluga u većem dijelu Crne Gore. Početkom 2016. godine, Crveni krst Crne Gore inicirao je i kreiranje mreže Dignitas, koju čine predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje se bave pitanjima starijih, kako bi se ostvarila bolja saradnja u ovoj oblasti i doprinijelo većoj socijalnoj inkluziji starijih osoba.

Broj starijih osoba širom svijeta ubrzano raste. U 2015. godini 12.3% osoba na planeti bilo je starije od 60 godina, a predviđanja pokazuju da će do 2050. godine taj broj porasti na preko 2 milijarde, ili u procentima 21.5% svjetske populacije. Crna Gora takođe spada u red zemalja koje ubrzano stare, a istraživanje pokazuje da se stariji danas suočavaju sa brojnim izazovima od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige, loše zdravstveno stanje itd. Navedeno ukazuje na potrebu kreiranja dodatnih servisa podrške, namijenjenih prvenstveno starijima koji žive sami, u lošim uslovima. Pored toga, poseban izazov predstavlja briga o starijima iz ruralnih oblasti.

IMG 2092

Ove godine, 1. oktobar koristimo kao priliku da skrenemo pažnju javnosti na teme koje su od velikog značaja ne samo za starije, već i za sve generacije. Kroz zajedničko djelovanje Crvenog krsta i mreže Dignitas, nizom aktivnosti od 25. septembra do 5. oktobra, biće promovisani koncepti zdravog starenja, međugeneracijske solidarnosti, ljudskih prava, a više riječi će biti i o potrebama i problemima ove populacije.

IMG 2094

Tako je Crveni krst u Budvi i Podgorici organizovao predavanja na temu “Ljudska prava starijih” sa ciljem informisanja starijih o demografskim promjenama, pravima starijih koja su definisana brojnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima, ali i aktiviranju starijih kroz javno zagovaranje. Opštinske organizacije Crvenog krsta su organizovale brojne aktivnosti, a samo neke od njih su: OOCK Budva je organizovala koncert za starije, kao i izlet do Trebinja; OOCK Bar je imala veče poezije za starije, takmičenje u pikadu, druženje “Baka-deka žurka za sva vremena”, kao i promociju Kluba za starije na gradskom trgu; OOCK Bijelo Polje i Mojkovac su obišli korisnike programa Briga o starijima i uručili im poklone; OOCK Tivat je organizovao druženje korisnika geronto usluga; OOCK Plav je organizovao izlet i promociju zdravog starenja u prirodi; OOCK Nikšić volonteri su pomagali starijima prilikom kupovine u marketima. Crveni krst Cetinja, u saradnji sa NVO Moj put, organizovao je dan edukacije o upotrebi telefona, namijenjen starijim licima. U svim OOCK će se dijeliti promotivni materijal a građani informisati o aktivnostima Crvenog krsta i potrebama i problemima starijih.

IMG 2089

Pored opštinskih organizacija Crvenog krsta, članovi mreže Dignitas su takođe obilježili ovaj značajan datum nizom zajedničkih aktivnosti. Crveni krst Crne Gore i mreža Dignitas 1. oktobra u 12 sati u PR Centru organizovali konferenciju tokom koje su predstavili rezultati istraživanja „Položaj starijih osoba u Crnoj Gori i njihovo zadovoljstvo postojećim uslugama podrške“. Konferencija je ujedno bila i prilika da se predstavi djelovanje Crvenog krsta u ovoj oblasti, ali i organizacija i institucija koje se bave starijima. Pored konferencije, članovi mreže su realizovali sljedeće aktivnosti: NVO Humanitarac organizovao je okrugli sto na temu “Stanje i problemi starijih lica sa ruralnog područja i mogućnosti njihovog  rješavanja“; NVO Naše doba i Udruženje ljubitelja Gorice i prirode organizovali su čas joge za starije u Mediteranskom vrtu na Gorici; NVO Evropske demokratske inicijative organizovali su izložbu slikarskih i umjetničkih radova u Domu starih Risan; NVO Moj put je organizovao radionice sa psihologom; NVO Povjerenje organizovao izlet za starije…

Crveni krst Crne Gore u njegovu i u ime volontera i zaposlenih u opštinskim organizacijama Crvenog krsta i članova mreže Dignitas želi svim starijim osobama srećan Međunarodni dan starijih osoba i poziva sve relevantne institucije i organizacije na dodatna zalaganja, kako bi se njihov položaj poboljšao.