U Crvenom krstu Srbije je u četvrtak i petak, 20. i 21. septembra 2018. godine održan sastanak partnera na projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“. Projekat se uspješno realizuje više od dvije godine u pet zemalja i tokom realizacije postignuti su mnogi ciljevi i ostvareni izvjesni pomaci u zagovaranju. S obzirom na to da je sada posljednjih pola godine realizacije, sastanak je organizovan kako bi partneri pripremili plan rada za posljednju fazu projekta koja će obuhvatiti prije svega prikupljanje primjera dobre prakse, izrada publikacije koja se odnosi na sprovedena istraživanja i organizovanje završne konferencije.

Tokom dvodnevnog sastanka, partneri iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije razgovarali su o tome koliko je implementacija projekta tokom posljednje dvije i po godine donijela promena u njihovim državama. Većina se složila da pored efekata koje projekat ima u domenu većeg uključivanja kreatora javnih politika i donosilaca odluka u problematiku vezanu za socijalno uključivanje starijih, najveću vrijednost projekta predstavlja jačanje i održivost mreža civilnog društva koje se bave starijima i njihovo zajedničko zagovaranje za dostojanstveno starenje, što je i bio glavni cilj projekta.  Projekat je doveo do povećanog interesovanja i vidljivosti mreža, kao i njihovo širenje. Ali takođe značajno je i povećana motivacija samih starijih da budu dio zagovaračkih procesa i da govore u svoje ime i ličnim angažovanjem povećavaju učestvovanje svoje generacije u zajednici i društvu.