Od početka juna Crveni krst Crne Gore sprovodi prezentacije za starije na temu “Ljudska prava starijih osoba”. Stariji su imali priliku da čuju nešto više o broju starijih na globalnom, ali i nivou Crne Gore, o izazovima koje za društvo donose demografske promjene, o položaju starijih, njihovim pravima i načinu na koji se ista mogu ostvariti.

U navedenom periodu ova aktivnost realizovana je u 11 gradova (Bar, Bijelo Polje, Budva, Berane, Danilovgrad, Kolašin, Kotor, Nikšić, Plav,  Pljevlja i Podgorica) za ukupno 450 učesnika. Predavanja su organizovana uz pomoć Opštinskih organizacija Crvenog krsta i članica mreže “Dignitas” (Savez penzionera Crne Gore zajedno sa organizacijama na lokalnom nivou, Savez slijepih Crne Gore i NVO “Naše doba”).