Redovan sastanak članova mreže “Dignitas” održan je 30-31.10.2018. godine u Kolašinu. Tema ovog sastanka bila je da se članicama mreže predstavi istraživanje koje je realizovano u proteklom periodu a odnosi se na položaj starijih osoba u Crnoj Gori. Članovi mreže upoznati su sa dinamikom istraživanja, problemima sa kojima smo se suočavali tokom izrade studije i daljim planovima koje su vezana za istraživanje. Pored ove teme, članovi mreže su podnijeli izvještaj o implementiranim aktivnostima povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih 1. oktobra.

Drugi dan je bio posvećen izradi akcionog plana i aktivnostima do kraja godine, razmijeni mišljenja oko planiranih događaja i kreiranje aktivnosti oko Konferencije povodom završetka projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”.