Mjesec: Januar 2019.

Drugi dan završne Konferencije “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” – Podgorica

Drugi dan završne konferencije projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” počeo je sumiranjem utisaka i značajnih informacija koje su učesnici imali prilike da čuju od izlagača tokom prvog dana. Zaključeno je da je tokom prvog dana koji je bio posvećen ljudskim pravima starijih osoba otvoreno niz pitanja kojima se dalje treba baviti kako bi se unaprijedio položaj starijih osoba u Crnoj Gori. Drugi dan konferencije bio je posvećen predstavljanju različitih servisa podrške za starije. Prvo izlaganje imao je Davron Mukhamadiev, regionalni koordinator za zdravstvo u Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca koji je predstavio aktivnosti na međunarodnom nivou za starije, trendove starenja, glavne izazove i planove za naredni period. Predstavnik Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog Polumjeseca je iskazao zadovoljstvo što su na Konferenciji prisutni članovi državnih institucija i organizacija civilnog društva zato što je to pokazatelj da je mreža „Dignitas „ prepoznata kod svih relevantnih institucija. Dragana Đurović iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu iznijela je podatke o broju licenciranih stručnih radnika, kao i akreditovanih programa obuke koji se odnose na socijalne usluge za starije. Izrazila je zahvalnost Crvenom krstu Crne Gore i ostalim članovima mreže uz nadu da će mreža nastaviti sa radom. Predstavnica Instituta za javno zdravlje, Biljana Bajić, predstavila je u desetominutnoj prezentaciji aktivnosti koje implementira Institut i najavila novu aktivnost koja se odnosi na savjetovališta za zdravo starenje. Govorila...

Read More

Prvi dan Konferencije u okviru projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” – Podgorica

Starije osobe ne treba posmatrati kao pasivne korisnike usluga, već kao društveni resurs koji je potrebno aktivirati i usmjeravati na mogućnosti i potencijale, kao i motivisati ih da doprinesu razvoju zajednice. To je ocijenjeno na završnoj konferenciji projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”, koju je organizovao Crveni krst Crne Gore (CKCG), uz podršku Evropske Unije, Austrijskog Crvenog krsta i Austrijske agencije za razvoj. Generalna sekretarka CKCG, Jelena Dubak, ukazala je da broj starijih širom svijeta ubrzano raste, navodeći da je u 2015. godini 12,3 odsto osoba na planeti bilo starije od 60 godina. „Predviđanja pokazuju da će do 2050. godine taj broj porasti na preko dvije milijarde ili u procentima 21,5 odsto svjetske populacije. Crna Gora takođe spada u red zemalja koje ubrzano stare, a posljednje istraživanje Crvenog krsta pokazuje da se stariji danas suočavaju sa brojnim izazovima od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige, loše zdravstveno stanje“, navela je Dubak. To, kako smatra, ukazuje na potrebu kreiranja dodatnih servisa podrške, namijenjenih prvenstveno starijima koji žive sami, u lošim uslovima. Prema riječima Dubak, da bi se umanjili negativni rizici koje sa sobom nose projektovane demografske promjene, neophodno je promijeniti način razmišljanja i obrazac ponašanja društva u cjelini. „Naime, stariju populaciju ne treba posmatrati kao trošak ili teret (u smislu izdvajanja za penzije, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i sl), odnosno pasivnog korisnika usluga, već kao društveni resurs koji je potrebno...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A