Drugi dan završne konferencije projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” počeo je sumiranjem utisaka i značajnih informacija koje su učesnici imali prilike da čuju od izlagača tokom prvog dana. Zaključeno je da je tokom prvog dana koji je bio posvećen ljudskim pravima starijih osoba otvoreno niz pitanja kojima se dalje treba baviti kako bi se unaprijedio položaj starijih osoba u Crnoj Gori. Drugi dan konferencije bio je posvećen predstavljanju različitih servisa podrške za starije.

Prvo izlaganje imao je Davron Mukhamadiev, regionalni koordinator za zdravstvo u Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca koji je predstavio aktivnosti na međunarodnom nivou za starije, trendove starenja, glavne izazove i planove za naredni period. Predstavnik Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog Polumjeseca je iskazao zadovoljstvo što su na Konferenciji prisutni članovi državnih institucija i organizacija civilnog društva zato što je to pokazatelj da je mreža „Dignitas „ prepoznata kod svih relevantnih institucija.

Dragana Đurović iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu iznijela je podatke o broju licenciranih stručnih radnika, kao i akreditovanih programa obuke koji se odnose na socijalne usluge za starije. Izrazila je zahvalnost Crvenom krstu Crne Gore i ostalim članovima mreže uz nadu da će mreža nastaviti sa radom.

Predstavnica Instituta za javno zdravlje, Biljana Bajić, predstavila je u desetominutnoj prezentaciji aktivnosti koje implementira Institut i najavila novu aktivnost koja se odnosi na savjetovališta za zdravo starenje. Govorila je o uslugama koje bi se pružale u savjetovalištu kao i o stručnom kadru koji bi bio angažovan. Nakon njenog izlaganja Jelena Šofranac iz Crvenog krsta Crne Gore informisala je učesnike konferencije o projektu “Zdravo starenje” koji Crveni krst Crne Gore implementira u  10 opština. Cilj projekta je promovisanje koncepta zdravog starenja među svim generacijama pa je tako bilo više riječi o aktivnostima koje se realizuju kako sa djecom i omladinom tako i sa starijima. Zahvaljujući brojnim aktivnostima koje se realizuju u okviru ovog projekta  kod starijih osoba došlo je do smanjenja osjećaja usamljenosti, osjećaju se zdravije, praktikuju više fizičkih aktivnosti, koriste i poštuju savjete o zdravijoj ishrani i unošenju tečnosti.

Predstavnik Doma starih „Grabovac“ iz Risna, Petar Pajković, imao je zanimljivo izlaganje kojim je izazvao i veliki broj pitanja ostalih učesnika o  načinu života starijih u Domu i uslovima i uslugama koje dobijaju. On je istakao da se svakodnevno pripremaju kvalitetni obroci poštujući sve standarde, da se organizuju kreativne radionice, izleti za starije osobe i da je osnovni uslov za boravak u Domu izjava dobre volje i saglasnost starije osobe. Bilo je i slučajeva da se neko predomisli i da napusti Dom ali razlog tome, kako je istakao Pajković, nikada nije bilo loš odnos ili loš kvalitet usluga, već prosto nemogućnost da se korisnici adaptiraju na boravak u Domu.

Jelena Kovačević iz Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, predstavila je usluge koje se pružaju u dnevnom boravku za starije osobe u Nikšiću, aktivnosti koje se realizuju i istakla da na teritoriji Nikšića  postoje 3 dnevna boravka. Objašnjeno je i kakva je procedura, kome su namijenjeni boravci i koji su uslovi. Ona je napomenula da u Nikšiću postoje i usluge geronto domaćića. Dnevni boravak predstavljen je kao dobar primjer usluga u zajednici kojima se omogućava da korisnici što duže borave u svom prirodnom okruženju.

Kolege iz Opštinskih organizacija Crvenog krsta Bar, Bijelo Polje i Nikšić predstavili su aktivnosti koje realizuju kroz program Briga o starijima. Pored volonterskih i profesionalnih usluga podrške, socijalnih aktivnosti i obilaska starijih čak i u ruralnim područjima ove organizacije motivišu ostale generacije da se uključe aktivnije u projekat „Zdravog starenja“ jer se on ne odnosi samo na starije osobe.

Za sami kraj drugog dana Konferencije, predstavile su se organizacije koje su dobile mini projekte i u kratkim izlaganjima informisali učesnike Konferencije o aktivnostima koje su se realizovale, ostvarenim rezultatima, problemima sa kojima su se suočavale tokom implementacije projekte. Izražena je nada da će se slične aktivnosti realizovati i ubuduće.

Sam kraj Konferencije bio je posvećen informacija o pristupanju mreži „Dignitas“ i planovima mreže za naredni period.