O organizaciji

Crveni krst Crne Gore (CKCG) je jedinstvena, nezavisna i dobrovoljna humanitarna organizacija koja djeluje na teritoriji Crne Gore, kao jedino priznato nacionalno društvo Crvenog krsta u državi. Crveni krst Crne Gore je ujedno i najstarija humanitarna organizacija, osnovana 1875. godine na Cetinju, kao prvo nacionalno društvo na Balkanu, a 22. u svijetu. Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore, Crveni krst se danas pozicionira kao moderna organizacija koja pomaže državnim organima u humanitarnoj oblasti i obavlja poslove od javnog interesa koji mu se ovim Zakonom povjeravaju.

Misija Crvenog krsta Crne Gore usmjerena je na sprječavanje i olakšavanje ljudske patnje, ma gdje ona bila. Crveni krst štiti život i zdravlje, naročito u vrijeme oružanog sukoba i drugih vanrednih stanja, radi na sprječavanju bolesti i unaprjeđivanju zdravlja, socijalne zaštite, podstiče dobrovoljnost i solidarnost  svog članstva da pruže pomoć svima kojima je pomoć potrebna, radi na podizanju nivoa svijesti o humanitarnim potrebama i djelovanju na zaštiti dostojanstva i poboljšanju života ugroženih. Razvojem svojih resursa i izgradnjom partnerskih odnosa sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, obezbjeđuje pružanje humanitarnog odgovora na sve oblike ugroženosti u redovnim i vanrednim situacijama.

Vizija Crvenog krsta je da inspiriše, podstakne, olakša i uvijek promoviše sve oblike humanitarnih aktivnosti, uz prevenciju i olakšavanje ljudske patnje, i na taj način doprinese održavanju i promociji ljudskog dostojanstva i mira u svijetu.

Tokom svih godina rada Crveni krst Crne Gore pridržava se i promoviše sedam principa Pokreta, a to su: humanost, dobrovoljnost, nezavisnost, neutralnost, nepristrasnost, jedinstvo i univerzalnost.

Crveni krst Crne Gore čine organizacije Crvenog krsta na nivou opština, ukupno 23 organizacije, sa svojstvom pravnog lica – devetnaest opštinskih organizacija Crvenog krsta; Crveni krst Glavnog grada; Crveni krst Prijestonice i dvije gradske organizacije Crvenog krsta.

U osnovne aktivnosti Crvenog krsta spadaju: širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i osnovnim principima Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, promocija humanih vrijednosti, organizovanje i sprovođenje obuka prve pomoći, dobrovoljno davalaštvo krvi, prevencija bolesti, briga o starijim osobama, pružanje psiho-socijalne podrške ranjivim kategorijama, podrška RE populaciji, borba protiv trgovine ljudima, djelovanje u nesrećama, spasilaštvo na vodi i uređenim ski stazama, služba traženja, rad sa mladima i mnoge druge. Za realizaciju svih aktivnosti zadužene su opštinske organizacije Crvenog krsta (OOCK) uz podršku nacionalnog društva i oko 1000 aktivnih volontera.

Program Briga o starijima

Kućna njega – briga o starijim i samohranim licima, kao i dobrosusjedska pomoć uopšte, predstavljaju jedan od tradicionalnih oblika zdravstveno – socijalne zaštite u okviru organizacije Crvenog krsta Crne Gore. I u posleratnom periodu u Crvenom krstu Crne Gore posebno mjesto je zauzimalo zalaganje za pružanje pomoći starijim, iznemoglim, samohranim i materijalno neobezbijeđenim licima i porodicama. U periodu od 2002-2008. godine program Briga o starima, u obliku u kojem se i danas realizuje, sprovodio se u 12 opštinskih organizacija uz finansijsku podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Cilj programa je poboljšanje kvaliteta života i smanjenje siromaštva starijih u Crnoj Gori. Korisnici programa su lica od 65 godina starosti ili više, koja nisu obuhvaćena drugim vidovima pomoći; starija lica koja se nalaze u lošem zdravstvenom stanju; starija lica u stanju socijalne potrebe; starija lica koja žive sama ili sa nekim ko je u stanju potrebe.

Od septembra 2009. godine program dobija podršku Italijanskog Crvenog krsta (ICK) i uspješno se realizuje sve do danas uz stalno povećanje broja korisnika i volontera.  Tokom 2016. godine ICK je pruža podršku za 12 opština: Bar, Berane,  Budva, Bijelo Polje, Cetinje, Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Podgorica i Tivat. U svih 12 OOCK program se zasniva na socijalnim uslugama koje pružaju volonteri. Usluge koje se pružaju su: druženje, razgovor, nabavka namirnica, plaćanje računa, zakazivanje i odlazak kod ljekara, manja pomoć oko lične i higijene stana, odlazak u šetnju, distribucija humanitarne pomoći, organizovanje socijalnih aktivnosti, procjena potreba… Kroz navedene usluge olakšava se svakodnevica starijih osoba, čuva dostojanstvo i pomaže njihov ostanak unutar prirodnog okruženja na koje su navikli.

Program obuhvata oko 750 korisnika kojima usluge pruža oko 200 volontera.

Uz podršku koja se pruža kroz kućne posjete, u dvije OOCK (Bar i Plav) postoje i Klubovi za starije koji okupljaju oko 30 korisnika koji se sastaju dva puta nedeljno sa ciljem da se druže, budu aktivni i korisni članovi zajednice. Korisnici Klubova najčešće se bave izradom ručnih radova od različitog materijala, kao i organizovanjem radionica i zajedničkih izleta.

Pored navedenog Crveni krst: realizuje obuke za volontere koji su uključeni u program, obilježava značajne datume, zastupa prava starijih, informiše širu javnosti o potrebama i problemima starijih u Crnoj Gori, sarađuje sa svim relevantnim institucijama i organizacijama iz ove oblasti, promoviše aktivno starenje i međugeneracijsku solidarnost, učestvuje u radnim grupama za kreiranje dokumenata i razmjenjuje iskustva i primjere dobre prakse sa drugim članovima Pokreta.

Kontakti:

Adresa: Ulica Jovana Tomaševića 6, Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 241 819

Fax: +382 20 241 613

Mail: ckcg@t-com.me

Sajt: www.ckcg.co.me

Facebook: Crveni krst Crne Gore

Tviter: CKCG_MRC (Crveni krst CrneGore)

Youtube: Crvenikrst CrneGore