NVO “Bjelopoljski demokratski centar” (BDC) je neprofitna, nevladina organizacija koja je osnovana i registrovana 17. jula 2006. godine.

Izvršni direktor: Zdravko Janjušević

Adresa: Rasadnik bb

84000 Bijelo Polje

Kontakt telefon: +382 68 571 321

E-mail: nvobdcbp@gmail.com