Kategorija: Vijesti

Zdravo starenje u 10 opština u Crnoj Gori

Od januara 2018. godine Crveni krst Crne Gore realizuje projekat  „Zdravo starenje u 10 opština u Crnoj Gori“. Početna faza projekta bila je posvećena regionalnim obukama za volontere tokom kojih su učili o raznim temama koje...

Read More

Ljudska prava starijih osoba

Crveni krst Crne Gore je kroz projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” u proteklih mjesec dana održao niz prezentacija na temu “Ljudska prava starijih”. Cilj prezentacije je bio informisanje starijih o...

Read More

Radionica: “Saradnja sa medijima”

Sredinom aprila u Kolašinu je održan redovni sastanak mreže Dignitas kojem je prisustvovalo 15 članova mreže, predstavnika različitih organizacija civilnog društva kao i relevantnih institucija. Cilj sastanka je bio razmjena...

Read More

Zdravo starenje

Tokom marta i aprila Crveni krst Crne Gore organizovao je dvije regionalne obuke za volontere na temu zdravo starenje. Obuke su pohađali volonteri iz 10 opštinskih organizacija Crvenog krsta, njih ukupno 33. Teme koje su...

Read More

Otvaranje Doma za starije u Pljevljima

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, u saradnji sa brojnim donatorima otvorili su 11.04.2018. godine Dom starih „Pljevlja“. Na ceremoniji otvaranja Doma starih u...

Read More

Studijska posjeta delegacije iz Albanije

U periodu od 22-24. januara 2018. godine Crveni krst Crne Gore bio je domaćin delegacije iz Albanije koja se odlučila da posjeti Crnu Goru i upozna se sa njenim sistemom socijalne zaštite starijih osoba. Četvoročlanu delegaciju...

Read More

Mini projekti – subgranting

Sredinom novembra 2017. godine Crveni krst Crne Gore u saradnji sa partnerima iz regiona donio je odluku o finansiranju 12 mini projekata koji za cilj imaju unaprjeđenje socijalne inkluzije starijih u Crnoj Gori. Ukupno 21...

Read More

Istraživanje o potrebama starijih

U novembru 2017. godine je definisana dinamika istraživanja potreba starijih u Crnoj Gori, pa se  rezultati očekuju sredinom marta 2018. godine. Uzorak od 600 ispitanika će pokriti ukupno 9 opština u Crnoj Gori a ispituju se...

Read More
Loading

Veličina slova

  • A  A  A