Mjesec: August 2016.

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba: Radionica “Strateško planiranje“

U okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih“ Crveni krst Crne Gore organizovao je radionicu na temu strateškog planiranja. Radionica je održana na Cetinju, u hotelu Grand, 18-19. jula 2016. godine. Radionici su prisustvovali članovi formirane mreže organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti brige o starijima, a to su predstavnici: Crvenog krsta Crne Gore, NVO Humanitarac, NVO Naše doba, Saveza udruženja penzionera Crne Gore, NVO Volonteri Crne Gore, kao i predstavnici relevantnih institucija: Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Cilj radionice je bio da se kreira strateški plan mreže za...

Read More

IZVJEŠTAJ I PREPORUKE U OKVIRU PROJEKTA ″ŽIVOT I U DOMU″

Zašto smo pokrenuli ovaj projekat   S obzirom na sve veći udio starog stanovništva u Crnoj Gori (sada je 19.5 % starijih od 60 godina, a 2030. godine predviđa se 24,7%) izvjesno je da će u budućnosti biti sve više interesenata za smještaj u domovima za stare, a za mnoge će to biti i jedino rješenje. Istovremeno javnost malo zna o uslovima i načinu života starih u domu, pa u mnogim društvenim krugovima vlada odbojan stav prema korišćenju ove socijalne usluge. U sistemu socijane zaštite djeluju domovi u Risnu i u Bijelom Polju. Za smještaj u risanskom domu, koji djeluje od 1947.godine, postoji povelika lista čekanja, u bjelopoljskom, koji djeluje od kraja 2010. godine, postoje slobodni kapaciteti. Ovaj projekat nastoji da doprinese kvalitetu usluga socijalne zaštite za stara lica tako što donosiocima odluka u toj oblasti upućuje preporuke i smjernice. Takođe, šireći informacije među širom javnosti, doprinosi smanjenju predrasuda prema životu u domu za stare i njihovim korisnicima.   Metodologija   U Domu starih Grabovac u Risnu i u Domu starih u Bijelom Polju proveli smo u septembru 2014. istraživanje u kojem je korišćen kvalitativni metod (grupni intervju ili fokus grupa sa stanovnicima domova), i kvantitativni (anketa za zaposlene u domovima). U grupnom intervjuu učestvovalo je ukupno 17 korisnika domskog smještaja (11 Risna, 6 iz Bijelog Polja). Šestoro od njih u domu boravi kraće od godinu dana, osmoro između...

Read More

NVO Volonteri Crne Gore

  O organizaciji Volonteri Crne Gore je neprofitna organizacija osnovana u Nikšiću 2013. godine. Cilj organizacije je pružanje pomoći onima kojima je potrebna i to kroz stvaranje volonterskog centra i mobilisanje većeg broja prevashodno mladih koji su voljni da učestvuju u humanitarnim akcijama. Ciljevi i misija podrazumijevaju: humanitarni rad, promociju volonterskog rada, edukaciju mladih, rad sa mladima, poboljšanje položaja mladih, realizaciju omladinskih inicijativa, osnaživanje pojedinaca i razvoj ljudskih resursa putem volonterskih aktivnosti, osnaživanje volonterizma i drugih organizacija iz različitih društvenih sektora putem volontiranja.   Projekti Pored projekata koji su direktno namijenjeni mladima, NVO Volonteri Crne Gore realizuje i projekte...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A