Povjerenje

 

O organizaciji

NVO Povjerenje je organizacija koja djeluje u Opštini Bar od 2001. godine.

Misija organizacije je očuvanje i unapređenje zdravlja. Udruženje Povjerenje je osnovano sa ciljem da pomogne starim, nemoćnim i ugroženim licima prema njihovim potrebama.

Aktivnosti organizacije :

  • promocija zdravih stilova života u cilju podizanja nivoa svijesti;
  • psiho-socijalna pomoć i podrška starim i nemoćnim ugroženim licima;
  • pokretanje inicijativa i pružanje konkretne pomoći;
  • edukacija kadrova za prevenciju i kurativu;
  • organizacija tribina, kurseva i seminara;
  • unapređenje rodne ravnopravnosti;
  • promotivno-edukativna djelatnost;
  • druge društvene i socijalne djelatnosti.

 

Projekti

Pored brojnih projekata koji obuhvataju različite kategorije ugroženih, organizacija realizuje i projekte koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života starijih i lica sa invaliditetom kroz program rekreacije. Ovakav projekat realizovan je tokom 2014. godine, a samo neke od aktivnosti su: obnavljanje staza u rekreativnom centru, program rekreacije na vodi, igrom i plesom do boljeg života, pitaj doktora (edukativne radionice) itd. Tokom 2016. godine NVO Povjerenje realizuje projekat “Prevencija bolesti starijih žena i žena sa invaliditetom sa posebnim akcentom na prevenciju raka dojke”. Aktivnosti podrazumijevaju organizovanje edukativnih radionica u saradnji sa domom zdravlja i eminentnim stručnjacima iz ove oblasti.

Organizacija je dosta posvećena i istraživačkom radu pa je nakon osnivanja realizovala brojna istraživanja poput: “Potrebe, položaj i zdravstveno stanje starih i nemoćnih raseljenih/izbjeglih  lica u Baru“ i “Potrebe, položaj i zdravstveno stanje starih i nemoćnih lica u Baru“.

Uz navedeno, NVO Povjerenje realizovala je i projekte: “Poboljšanja psiho-socijalnog i zdravstvenog stanja raseljenih i izbjeglih lica starijih od 60 godina “ i „Treće doba – može li starost biti lijepa“ namijenjene starijima, ali i brojne druge kao što su: Za zdravu porodicu i mir u kući, Bolje spriječiti nego liječiti, Tvoje NE znači SVE, Staza zdravlja – Dnevni centar “Povjerenje”…

 

Kontakti:

Adresa: Jovana Tomaševića 26, Podgorica, Crna Gora

Tel i fax: +382 30 312 926 i  +382 69 622 673

Mail: masonicic@t-com.me i povjerenje@t-com.me

Facebook: Nvo Povjerenje