Mjesec: Oktobar 2016.

Studijska posjeta Sloveniji u okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

U okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba koji finansiraju Evropska unija kroz svoj IPA fond, Austrijska agencija za razvoj i Austrijski Crveni krst realizovana je studijska posjeta partnera Sloveniji. Našu delegaciju  sačinjavali su predstavnici Crvenog krsta Crne Gore, predstavnica Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu i predstavnica  NVO “Naše doba” koja je predstavljala NVO sektor. Ova posjeta je omogućila učenje primjera dobre prakse u zaštiti starijih na lokalnom ali i na nacionalnom nivou.  Slovenija je odabrana zbog zajedničkog iskustva socijalne i zdravstvene zaštite, ali i zbog toga što je sa jedne strane prepoznala važnost uključivanja starijih u pisanje javnih politika. Takođe, sve države u projektu se nalaze u nekom od stadijuma pristupanja Evropskoj Uniji pa je Slovenija odabrana jer je jedna od najbližih EU država srodnih po institucionalnoj istoriji i sa rješenjima koja se mogu analizirati i primjenjivati širom zapadnog Balkana. Posjeta je realizovana u terminu od  27 do 30. septembra. Prvog dana održan je sastanak programskih koordinatora iz svih zemalja učesnica projekta, gdje se pričalo o izvještavanju, dosadašnjim rezultatima i budućim planiranim aktivnostima da bi 28. septembra delegacije iz pet zemalja koje učestvuju u projektu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i predstavnica Austrijskog Crvenog krsta učestvovale na tradicionalnom 16. Festivalu Trećeg doba u Ljubljani ( http://en.f3zo.si/festival-ljubljana/programme/). Posjeta festivalu realizovana je zahvaljujući nevladinoj organizaciji  Slovenska filantropija i Ministarstvu rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti. Pored prisustvovanja svečanom otvaranju, delegacija...

Read More

Potpisan sporazum o saradnji između organizacija civilnog društva koje brinu o starijima

Danas, 3. oktobra, je u Crvenom krstu Crne Gore potpisan Sporazum o saradnji između organizacija civilnog društva i ostalih relevantnih subjekata koje se bave pitanjima i problemima starijih osoba u Crnoj Gori. Memorandum su potpisali, i time formirali mrežu, predstavnici sljedećih organizacija civilnog društva: Crveni krst Crne Gore, NVO „ Adria“, NVO „Volonteri Crne Gore“, NVO „Naše doba“, NVO „Povjerenje“, Savez Udruženja penzionera Crne Gore, NVO „Humanitarac“  i NVO „Caritas Barske nadbiskupije“. Partner na projektu je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a rad mreže podržavaju i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Ministarstvo zdravlja, koji su, takođe, potpisali Sporazum.   Članovi mreže, za koju je zajednički odlučeno da se zove Dignitas, su se potpisivanjem Sporazuma obavezali da će udruženo raditi na unaprjeđenju društvene brige o životnim uslovima starijih ljudi i penzionera. Potpisivanje Memoranduma je organizovano i povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba (1. oktobra). Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Jelena Dubak, je ovom prilikom podsjetila da je Crveni krst Crne Gore, u skladu sa svojom misijom pomaganja ljudima u stanju potrebe, posvećen pružanju podrške starijim osobama. “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” je regionalni projekat koji se implementira u 5 zemalja regiona i koji, pored osnaživanja i inkluzije starijih, pruža mogućnost organizacijama civilnog društva da ojačaju svoje kapacitete i da udruženim snagama pruže jači i kvalitetniji odgovor na potrebe starijih osoba u Crnoj Gori. Prisutnima se obratio i...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A