Mjesec: Januar 2017.

Zdravo starenje – Obuka za trenere

Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (MFCK/CP), u periodu 17-19. januar, u Domu solidarnosti u Sutomoru, organizovao je obuku za trenere na temu zdravog starenja. Trodnevnu obuku su pohađali zaposleni i volonteri iz oblasti socijalnih i zdravstvenih djelatnosti, brojnih zemalja: Srbija, Makedonija, Hrvatska, Bugarska, Bjelorusija, Irak, Mongolija, Gruzija, Jermenija, Argentina, Albanija, Slovenija, Crna Gora… Tokom tri dana svi učesnici su imali prilike da čuju nešto više o: globalnom trendu ubrzanog starenja, o prevenciji socijalne izolacije, neprenosivih bolesti, padova, o značaju fizičke aktivnosti, zdrave ishrane, o učenju tokom cijelog života i promjeni ponašanja. Cijela obuka bazirana je na priručniku koji je kreirala MFCK/CP uz pomoć brojnih nacionalnih društava koja su prepoznata po dobrim programima i aktivnostima namijenjenim starijima.Cilj obuke je da učesnici usvoje određeno znanje iz oblasti zdravog starenja, kao i preporuke na koji način treba raditi sa starijima i dovesti ih do nivoa da praktikuju ono što je dobro za njihovo zdravlje. Sve predložene aktivnosti su jednostavne, prilagođene godinama i zdravstvenom stanju starijih. Ideja je da se kroz realizaciju brojnih radionica ne utiče samo na starije, već i na mlađu populaciju kako bi povećali svijest o značaju određenih odluka koje ljudi donose u tom periodu, a koje imaju svoje posljedice u starosti (pušenje, konzumiranje velikih količina alkohola, neredovna ili nezdrava ishrana, fizička neaktivnost). Crna Gora spada u red evropskih zemalja...

Read More

Pisanje projekata, javno zastupanje i prikupljanje sredstava za zaposlene u Crvenom krstu

U okviru projekta Briga o starijima i zdravo starenje u 12 opština u Crnoj Gori, Crveni krst Crne Gore je krajem decembra 2016. godine organizovao dvije regionalne obuke na temu pisanje projekata, javno zastupanje i prikupljanje sredstava. Cilj obuke je da se unaprijede kapaciteti OOCK koje realizuju projekat Briga o starijima, u navedenim oblastima, te da se na taj način doprinese održivosti samog projekta. Prva jednodnevna obuka organizovana je za sjevernu regiju, tačnije opštine: Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac i Plav, dok je drugi dan bio rezervisan za opštine iz centralne i južne regije: Podgorica, Nikšić, Cetinje, Budva i Bar. Tokom dva dana obuku je prošlo oko 30 volontera i zaposlenih koji su imali priliku da čuju više o tome kada, kako i kod koga mogu aplicirati sa projektnim predlogom, koji su elementi projekta, kako se analiziraju problemi u zajednici i kako se doprinosi njihovom rešavanju. Nakon toga bilo je riječi i o tome šta je javno zastupanje, koji bi bili primjeri javnog zastupanja u okruženju i na koji način Crveni krst zastupa prava starijih. U poslednjem segmentu obuke utvrđeno je koji su postojeći izvori finansiranja, koji su mogući i koje su to tehnike i osobine potrebne za uspješno prikupljanje sredstava. Osim usvajanja novih informacija učesnici su imali priliku i da razmijene dosadašnja iskustva u ovim oblastima, te da zajedno diskutuju o greškama i narednim koracima. Takođe, tokom analize problema...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A