U okviru projekta Briga o starijima i zdravo starenje u 12 opština u Crnoj Gori, Crveni krst Crne Gore je krajem decembra 2016. godine organizovao dvije regionalne obuke na temu pisanje projekata, javno zastupanje i prikupljanje sredstava. Cilj obuke je da se unaprijede kapaciteti OOCK koje realizuju projekat Briga o starijima, u navedenim oblastima, te da se na taj način doprinese održivosti samog projekta. Prva jednodnevna obuka organizovana je za sjevernu regiju, tačnije opštine: Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac i Plav, dok je drugi dan bio rezervisan za opštine iz centralne i južne regije: Podgorica, Nikšić, Cetinje, Budva i Bar. Tokom dva dana obuku je prošlo oko 30 volontera i zaposlenih koji su imali priliku da čuju više o tome kada, kako i kod koga mogu aplicirati sa projektnim predlogom, koji su elementi projekta, kako se analiziraju problemi u zajednici i kako se doprinosi njihovom rešavanju. Nakon toga bilo je riječi i o tome šta je javno zastupanje, koji bi bili primjeri javnog zastupanja u okruženju i na koji način Crveni krst zastupa prava starijih. U poslednjem segmentu obuke utvrđeno je koji su postojeći izvori finansiranja, koji su mogući i koje su to tehnike i osobine potrebne za uspješno prikupljanje sredstava. Osim usvajanja novih informacija učesnici su imali priliku i da razmijene dosadašnja iskustva u ovim oblastima, te da zajedno diskutuju o greškama i narednim koracima. Takođe, tokom analize problema u zajednici primijećeno je da se sve opštine suočavaju sa istim problemima kada su u pitanju starije osobe, a jedina razlika je u stepenu ispoljavanja problema. Tokom januara 2017. godine planirano je održavanje još 3 lokalne obuke na istu temu, a za volontere i zaposlene OOCK: Kolašin, Berane i Tivat.

Projekat Briga o starijima i zdravo starenje u 12 opština u Crnoj Gori realizuje se godinama unazad uz finansijsku podršku Crvenog krsta Italije.