Mjesec: Oktobar 2017.

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Crveni krst Crne Gore, kroz projekat “Inicijativa za socijalno ukljucivanje starijih osoba”, objavljuje poziv za dostavljanje prijedloga projekata koji za cilj imaju unaprjeđenje socijalne inkluzije starijih u Crnoj Gori. Detaljnije informacije o pozivu, rokovima i uslovima prijavljivanja su u linkovima ispod. Aneks A – Aplikacioni formular za mikro-projekte Aneks F – Poziv na tender...

Read More

Bilten broj 6

Dobrodošli u šesti broj biltena koji govori o socijalnoj inkluziji starijih osoba u zemljama Zapadnog Balkana, a koji je dio projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ finansiranog od strane Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. U ovom broju želimo da vas informišemo o aktivnostima koje smo realizovali u drugoj četvrtini druge godine, u okviru TASIOP projekta. Period obuhvata puno zagovaračkih aktivnosti partnera na projektu koje se odnose na socijalnu inkluziju starijih ali i na podizanje svijesti javnosti o nasilju nad starijima. Osim ovih aktivnosti, održan je i redovni sastanak partnera i edukacija „Kako da uspješno napišete projektni prijedlog za grantove Evropske unije“ koja je bila namijenjena organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu. Podsjećamo vas da su partneri na projektu Albanska asocijacija gerijatara i gerontologa, Asocijacija Osmijeh iz Bosne i Hercegovine, Asocijacija Humanost iz Makedonije i Makedonski Crveni krst, Crveni krst Crne Gore i Crveni krst Srbije. U ovom broju imamo dva specijalna gosta: Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije piše o istraživanju vezanom za diskriminaciju starijih sprovedenom od strane Povjerenika, a programski analitičar kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini piše o razvoju strategija za poboljšanje položaja starijih osoba u ovoj državi. Indikatori diskriminacije starijih osoba Piše: Brankica Janković, Povjerenik za zaštitu ravnopravnosti Stariji građani i građanke jedna su od najčešće diskriminisanih grupa u Srbiji, o čemu svjedoči praksa Povjerenika za zaštitu...

Read More

Aktivnosti NVO “Humanitarac”

Humanitarac trenutno realizuje Projekat „Razvoj i afirmacija proakivnog odnosa prema fenomenu starenja“, podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Ciljnu grupu čine starija lica i njihove porodice sa područja Mjesnih zajednica: Trubjela, Vilusi, Grahovo, Velemlje, Petrovići  i Vraćenovići. Cilj pojekta je : “  Povećan aktivizam i socijalna uključenost  starih lica   sa ruralnog područja 7 mjesnih zajednica u  opštini Nikšić”. U saradnji sa rukovodstvima Mjesnih zajednica skenirano je stanje u Mjesnim zajednicama  i orjentaciono utvrđen broj staračkih domaćinstava  i samačkih porodica, koji je konačno utvrđen radom na terenu koji podrazumijeva obilazak starijih lica od strane dvočlanih ekipa projektnog “ tima “. Identiifikovano  je 311 porodica ili samačkih domaćinstava koje/a su već ili će u nastavku realizacije projekta biti obiđena. Uz uručivanje skromnih poklona, kroz razgovor se prikupljaju podaci. Brojčana struktura porodica: Sa 1 članom Sa 2 člana Sa 3 člana Sa 4 i više članova 98 119 39 55 Opšti je utisak da  : U Mjesnim zajednicama  Trubjela, Velemlje i Grahovo  nema uslova za značajnije aktiviranje starijih osoba. 2. U Mjesnoj zajednici Petrovići postoje neki uslovi za aktiviranje starijih osoba. 3. U Mjesnim zajednicama Vilusi i Vraćenovići postoje dobri uslovi za aktivnije djelovanje starijih osoba. U odnosu na starija lica osnovni problem je što su uvođenjem socijalnih kartona i elektronskim povezivanjem nadležnih institucija mnoga lica izgubila već stečena socijalno zaštitna prava i  smanjila se mogućnost primjene diskrecionog...

Read More

Aktivnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja u proteklom periodu radilo je na izradi Analize primjene Strategije razvija socijalne zaštite starih lica 2013-2017. Pomenuta analiza dostupna je na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja.   Radna grupa koju je obrazovalo Ministarstva rada i socijalnog staranja radila je na izradi Prijedloga Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine.   Vlada Crne Gore, na 42. sjednici održanoj  28. septembra 2017. godine, razmotrila je Prijedlog Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine s Prijedlogom akcionog plana za 2018. godinu i s tim u vezi donijela Strategiju razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine i Akcioni plan za 2018. godinu. Pomenuta Strategija i Akcioni plan dostupni su na sajtu Ministarstva.   Održani su i Okrugli stolovi na temu:   – Analiza primjene Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori za period 2013-2017. godine,  predstavljena je u srijedu, 30.08.2017. godine u Hotelu Verde (Podgorica) sa početkom u 11:00 h. – Analiza primjene Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori za period 2013-2017. godine, sačinjena je za potrebe Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore a izradu pomenute analize podržao je UNDP- kancelarija u Podgorici. Nakon predstavljene analize relevantni subjekti su imali mogućnost da iznesu svoje predloge i komentare. – Dana 13. septembra 2017. godine u 12:00...

Read More

Obilježavanje 1. oktobra

Crveni krst Crne Gore je obilježio 1. oktobar, Međunarodni dan starijih osoba, brojnim aktivnostima širom Crne Gore. Ove godine Crveni krst je 1. oktobar iskoristio kao priliku da skrene pažnju javnosti na temu koja je od velikog značaja ne samo za starije, već ljude svih generacija, a u pitanju je koncept zdravog starenja. Zdravo starenje predstavlja donošenje zdravih odluka tokom života, kako bismo omogućili sebi da budemo i radimo ono što želimo u svim fazama svog života, uključujući starost. Svako od nas može da učini napor i promijeni svoje loše navike uz jasan cilj, dobru motivaciju i podršku okoline. Kada pravimo dobre izbore time umanjujemo vjerovatnoću teških zdravstvenih problema, možemo biti duže aktivni, doprinositi razvoju zajednice i sprječavati predrasude o starijima i starenju. Najznačajnije od svega, možemo biti i raditi ono što želimo, osjećati se i živjeti bolje. Tim povodom u većini opštinskih organizacija Crvenog krsta realizovane su aktivnosti koje su povezale sve generacije i obilježile 1. oktobar kao dan mogućnosti, iskustva, promjene ali i skrenule pažnju na svakodnevne probeleme sa kojima se stariji suočavaju. Samo neki od tih problema su siromaštvo, usamljenost, nemogućnost da brinu o sebi, zdravstveni problemi… Bijelo Polje Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje je, u saradnji sa Lokalnom samoupravom, Crvenim krstom Crne Gore i Domom za stare u Bijelom Polju, organizovala posjetu starijim licima sa teritorije opštine Bijelo Polje, povodom 1. oktobra – Međunarodnog...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A