Crveni krst Crne Gore je obilježio 1. oktobar, Međunarodni dan starijih osoba, brojnim aktivnostima širom Crne Gore. Ove godine Crveni krst je 1. oktobar iskoristio kao priliku da skrene pažnju javnosti na temu koja je od velikog značaja ne samo za starije, već ljude svih generacija, a u pitanju je koncept zdravog starenja. Zdravo starenje predstavlja donošenje zdravih odluka tokom života, kako bismo omogućili sebi da budemo i radimo ono što želimo u svim fazama svog života, uključujući starost. Svako od nas može da učini napor i promijeni svoje loše navike uz jasan cilj, dobru motivaciju i podršku okoline. Kada pravimo dobre izbore time umanjujemo vjerovatnoću teških zdravstvenih problema, možemo biti duže aktivni, doprinositi razvoju zajednice i sprječavati predrasude o starijima i starenju. Najznačajnije od svega, možemo biti i raditi ono što želimo, osjećati se i živjeti bolje.

Tim povodom u većini opštinskih organizacija Crvenog krsta realizovane su aktivnosti koje su povezale sve generacije i obilježile 1. oktobar kao dan mogućnosti, iskustva, promjene ali i skrenule pažnju na svakodnevne probeleme sa kojima se stariji suočavaju. Samo neki od tih problema su siromaštvo, usamljenost, nemogućnost da brinu o sebi, zdravstveni problemi…

Bijelo Polje

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje je, u saradnji sa Lokalnom samoupravom, Crvenim krstom Crne Gore i Domom za stare u Bijelom Polju, organizovala posjetu starijim licima sa teritorije opštine Bijelo Polje, povodom 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih osoba.

Oko 30 starijih osoba je dobilo skromne poklone, u vidu hrane i higijene, a organizovana je i posjeta dvije najstarije Romkinje sa teritorije opštine Bijelo Polje. Volonteri su, povodom ovog značajnog datuma, svojim sugrađanima dijelili i flajere o zdravom starenju.

Crveni krst u Bijelom Polju, i njegovi partneri, su i na ovaj način pokazali da brinu o različitim kategorijama starijih. Iako je ta briga kontinuirana, Međunarodni dan starijih je bio povod da se starije osobe obraduju posjetom i skromnim poklonima, ali i prilika da se sa njima porazgovara o situaciji u kojoj se nalaze i načinima njenog poboljšanja.

Berane

Povodom Međunarodnog dana starijih lica, koji se obilježava 1. oktobra, Opštinska organizacija Crvenog krsta Berane je organizovala druženje starijih lica romske, egipćanske i domicilne populacije u svojim prostorima i uz edukativni program, imala priliku da približi domicilnu i raseljeničku populaciju u ovoj opštini.

Za 22 starija pripadnika RE i domicilne populacije, organizacija Crvenog krsta je organizovala predavanje medicinskih radnika na teme prevencije i ranog otkrivanja bolesti šećera i povišenog krvnog pritiska, nakon čega su prisutni imali priliku i da izmjere nivo šećera i krvi, kao i da provjere da li im je krvni pritisak povišen, smanjen ili, pak, u preporučenim granicama.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekata “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, podržanog od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU, koji HELP realizuje u saradnji sa Romskim obrazovnim fondom (REF), Crvenim krstom Crne Gore i nevladinom organizacijom CEDEM i “Briga o starijima i zdravo starenje”, koji podržava Italijanski Crveni krst.

Plav

Crveni krst Plav je i na Međunarodni dan starijih pokazao posvećenost u pružanju podrške ovoj kategoriji korisnika.

Tako su organizovali izlet i druženje sa starijima i volonterima do Nacionalnog parka Grebaje, kao i podjelu brošura o aktivnom starenju, u Plavu i Gusinju. Volonteri su posjetili i korisnike u gradskom i prigradskom dijelu Plava, Gusinja i Murine.

Bar i Budva

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar je, povodom Međunarodnog dana starijih, organizovala brojne aktivnosti. Iako se tokom cijele godine trude da pomognu starijim sugrađanima i učine njihovo starenje ljepšim, zaposleni i volonteri Crvenog krstu u Baru su se potrudili da i ovaj dan učine svojim korisnicima posebnim. Ovo je bila prilika i da se predstavi rad Kluba za starija lica i da se još jednom podsjeti da starije osobe imaju brojne potencijale i da značajno doprinose kvalitetu društva i zajednice u kojoj žive.

Tako je Crveni krst u Baru bio domaćin starijim licima, koja redovno dobijaju njihove usluge, kroz servise podrške volontera, gerontodomaćica i Kluba za starija lica. Organizovano je višečasovno druženje sa korisnicima, volonterima i zaposlenima.

U Hotelu Princess organizovana je dvodnevna izložba ručnih radova, koji su izrađeni u Klubu za starija lica, dok je na gradskom trgu promovisan koncept aktvnog i zdravog starenje, izložba ručnih radova koje su izradili korisnici Kluba za starija lica, a organizovano je i mjerenje šećera u krvi i pritiska, pokazna vježba u pružanju prve pomoći, kao i razgovor sa starijim sugrađanima na temu položaja starijih lica, njihovih navika i potreba.

Mlađi volonteri vršili su podjelu promotivnog materijala na temu briga o starijima, aktivno i zdravo starenje, prva pomoć i nezgode u kući.

Barski crvenokrstaši nisu samo sprovodili aktivnosti u Baru, već je, u prostorijama Crvenog krsta Budve, održana prezentacija programa “Zdravo starenje” članovima Udruženja penzionera, zaposlenima i volonterima ove opštinske organizacije Crvenog krsta. Pored toga volonteri Crvenog krsta Budva pomagali su starijim osobama prilikom kupovine – nosili su im korpe, kese, a usput razgovarali sa njima i informisali im o dostupnim servisima podrške.

        

Podgorica

Volonteri Crvenog krsta su pomagali starijim osobama tokom kupovine i informisali ih o dostupnim servisima podrške na glavnoj pijaci i u prodajnom objektu IDEA.

Nikšić

Volonteri Crvenog krsta Nikšić su dijelili edukativni materijal o zdravom starenju, posjetili korisnike programa Briga o starijima i uručili im simbolične poklone. Pored toga, na glavnom gradskom trgu stariji sugrađani su imali mogućnost da provjere pritisak i nivo šećera u krvi.

Cetinje, Tivat, Pljevlja i Mojkovac

Volonteri navedenih opština dijelili su edukativni materijal na temu zdravog starenja, posjetili korisnike programa Briga o starijima i uručili im simbolične poklone u vidu hrane i higijene.