Ministarstvo rada i socijalnog staranja u proteklom periodu radilo je na izradi Analize primjene Strategije razvija socijalne zaštite starih lica 2013-2017. Pomenuta analiza dostupna je na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja.

 

Radna grupa koju je obrazovalo Ministarstva rada i socijalnog staranja radila je na izradi Prijedloga Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine.

 

Vlada Crne Gore, na 42. sjednici održanoj  28. septembra 2017. godine, razmotrila je Prijedlog Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine s Prijedlogom akcionog plana za 2018. godinu i s tim u vezi donijela Strategiju razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine i Akcioni plan za 2018. godinu.

Pomenuta Strategija i Akcioni plan dostupni su na sajtu Ministarstva.

 

Održani su i Okrugli stolovi na temu:

 

– Analiza primjene Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori za period 2013-2017. godine,  predstavljena je u srijedu, 30.08.2017. godine u Hotelu Verde (Podgorica) sa početkom u 11:00 h.

– Analiza primjene Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori za period 2013-2017. godine, sačinjena je za potrebe Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore a izradu pomenute analize podržao je UNDP- kancelarija u Podgorici. Nakon predstavljene analize relevantni subjekti su imali mogućnost da iznesu svoje predloge i komentare.

– Dana 13. septembra 2017. godine u 12:00 časova  u Hotelu Verde predstavljen je Prijedlog Strategije razvoja socijalne zaštite starijih za period 2018 – 2022. godine.

Uvodno izlaganje imali su: ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i zamjenik stalnog predstavnika i šef Sektora za socijalno uključivanje u UNDP  Miodrag Dragišić.

Nakon predstavljene analize relevantni subjekti su imali mogućnost da iznesu svoje predloge i komentare.