Mjesec: Februar 2018.

Studijska posjeta delegacije iz Albanije

U periodu od 22-24. januara 2018. godine Crveni krst Crne Gore bio je domaćin delegacije iz Albanije koja se odlučila da posjeti Crnu Goru i upozna se sa njenim sistemom socijalne zaštite starijih osoba. Četvoročlanu delegaciju su činili predstavnici organizacija mreže MOSHA: Albanska asocijacija gerontologa i gerijatara, Institut za javno zdravlje i Udruženje penzionera. U cilju što boljeg upoznavanja sa postojećim sistemom podrške za starije u Crnoj Gori predstavnici Crvenog krsta Crne Gore su organizovali niz posjeta relevantnim organizacijama i institucijama. Tokom prvog dana posjete delegacija je imala priliku da se upozna sa aktivnostima Opštinske organizacije Crvenog krsta Budva i prisustvuje prezentaciji na temu Zdravo starenje koju su za članove Udruženja penzionera pripremili volonteri Crvenog krsta. Gosti su bili posebno zainteresovani za saradnju Udruženja penzionera i Crvenog krsta kao i za same aktivnosti Udruženja penzionera na lokalnom i nacionalnom nivou. Drugi dan posjete bio je posvećen aktivnostima Crvenog krsta Nikšić, nakon čega je uslijedila i posjeta Dnevnom centru i upoznavanje sa njihovim korisnicima i aktivnostima. U drugom dijelu dana delegacija iz Albanije je obišla Dom za stare Grabovac, Risan. Zaposleni Doma i direktor su prvo predstavili rad Doma, sve aktivnosti koje su posvećene korisnicima i stručnu službu koja odgovara na različite potrebe korisnika. U nastavku gosti su prenijeli kakva je situacija u Albaniji i koje usluge za starije postoje. Na kraju delegacija je imala priliku da obiđe Dom, porazgovara...

Read More

Studijska posjeta članica mreže “Dignitas”

U periodu od 19-23. decembra predstavnici Crvenog krsta Crne Gore (koordinator projekta i koordinator mreže), kao i predstavnici NVO Naše doba i Humanitarac boravili su u Srbiji sa ciljem razmjene iskustava i znanja u oblasti socijalne inkluzije starijih. Tokom prva dva dana posjete delegacija je prisustvovala sastanku mreže Humanas i imala priliku da čuje najnovije informacije i djelovanje raznih aktera iz oblasti socijalne inkluzije starijih u Srbiji. Pored toga od velike važnosti je bila i prezentacija o specifičnosti implamentacije projekata finansiranih od strane EU, kao i pitanja prisutnih jer se radi o sličnim ili istim nedoumicama koje imaju i organizacije koje će realizovati mini grantove u Crnoj Gori. U drugom dijelu posjete delegacija je boravila u Kragujevcu gdje su imali priliku da prisustvuju proslavi 5 godina postojanja Kutka za kvalitetnije starenje Crvenog krsta Kragujevac. Učesnici su se upoznali sa modelom funkcionisanja Kutka i dobili ideje o mogućnosti implementacije sličnih aktivnosti u Crnoj...

Read More

Mini projekti – subgranting

Sredinom novembra 2017. godine Crveni krst Crne Gore u saradnji sa partnerima iz regiona donio je odluku o finansiranju 12 mini projekata koji za cilj imaju unaprjeđenje socijalne inkluzije starijih u Crnoj Gori. Ukupno 21 organizacija aplicirala je za sredstva a na osnovu kriterijuma kvaliteta projekta dobitnici su sledeće organizacije civilnog društva: Naše doba, Roditelji, Humanitarac, Povjerenje, Alternativa, Moj put, Urban Nova, Impuls, Bjelopoljski demokratski centar, Udruženje ljubitelja Gorice, Savez slijepih Crne Gore i Evropske demokratske inicijative. Nakon objavljivanja odluke o finansiranju mini projekata dobitnici su se sastali nekoliko puta sa predstavnicima Crvenog krsta Crne Gore kako bi definisali detalje implementacije projekata i dobili dodatna pojašnjenja. Prilikom potpisivanja ugovora prisutni su čuli i nešto više o projektu Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba i mreži DIGNITAS. Nakon prezentacije prisutni su mogli da izraze želju da se priključe mreži što su i učinili pa se proširenje iste očekuje već u martu. Potpisivanju ugovora prisustvovala je i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije kroz monitoring posjetu. Mini projekti će se realizovati u narednih 10 mjeseci, a većina organizacija već sprovodi planirane...

Read More

Istraživanje o potrebama starijih

U novembru 2017. godine je definisana dinamika istraživanja potreba starijih u Crnoj Gori, pa se  rezultati očekuju sredinom marta 2018. godine. Uzorak od 600 ispitanika će pokriti ukupno 9 opština u Crnoj Gori a ispituju se sledeće oblasti: osnovne informacije o ispitaniku, uslovi života, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita i segment društvenog života. Očekuje se da će rezultati istraživanja jasno ukazati na potrebe za razvijanjem novih ili unaprjeđenjem postojećih servisa podrške. Pored toga ovo će biti i prvo sveobuhvatno istraživanje o starijima u Crnoj Gori. Obuka za anketare koji će vršiti terensko istraživanje realizovana je sredinom januara 2018....

Read More

Novosti iz Ministarstva rada i socijalnog staranja

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period 2018-2022. godine U cilju unaprjeđenja socijalne zaštite starijih, sa integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta života ove populacije usvojena je i nova Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period 2018-2022. godine. Pored predstavnika relevantnih institucija, članovi radne grupe koja je kreirala Strategiju su bili i predstavnici organizacija civilnog društva, članice Dignitas mreže, NVO Naše doba i Crveni krst Crne Gore. Samo neki od predviđenih mjera i zadataka su: obavezati lokalne samouprave na minimalnu finansijsku participaciju u uslugama podrške za život u zajednici za starija lica; obezbijediti da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji najmanje jedna usluga socijalne zaštite za starija lica; unaprijediti multisektorske usluge; unaprijediti obezbjeđenje usluga socijalne zaštite za starija lica kroz podsticanje organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica da pružaju usluge; razvijati volontarizam; unaprijediti standarde usluga za starija lica; obezbjeđivati kontinuirane obuke itd… Domski smještaj U decembru 2017. godine postavljen je kamen temeljac za izgradnju Doma za stare u Podgorici. Izgradnjom Doma za stare u Podgorici obezbijediće se usluga za smještaj starijih lica i u centralnom dijelu Crne Gore. Smještajni kapacitet Doma je za 270 osoba, koje će imati kvalitetan smještaj, zdravstvenu njegu i zaštitu, stručnu socijalnu i psihološku podršku. Ministarstvo rada i socijalnog staranja će nastaviti da radi na zaštiti ove kategorije društva, nastaviće se razvojem inovativnih usluga i unaprjeđenjem kvaliteta života starijih koji...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A