Tokom marta i aprila Crveni krst Crne Gore organizovao je dvije regionalne obuke za volontere na temu zdravo starenje. Obuke su pohađali volonteri iz 10 opštinskih organizacija Crvenog krsta, njih ukupno 33.

Teme koje su obrađivali su: pristup životnog toka, funkcionalna sposobnost, procjena, promjena ponašanja, neprenosive bolesti, prevencija padova, prevencija socijalne izolacije, zdrava ishrana, fizičke aktivnosti i učenje tokom cijelog života. Sve teme se odnose na rad sa starijima ali su jednako važne i za mlade jer sve odluke koje donose u tom periodu značajno utiču na kvalitet života u kasnijim fazama. Upravo iz tog razloga obučeni volonteri će imati zadatak da predstave pomenute teme kako starijima tako i svojim vršnajcima u lokalnoj zajednici.

Obuke su realizovane u sklopu projekta „Zdravo starenje u 10 opština u Crnoj Gori“ koji finansira Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. U pitanju je druga faza projekta koji je uspješno realizovan tokom 2017. godine u 7 opština u Crnoj Gori. Ove godine projekat će trajati 9 mjeseci, obuhvata veći broj opština (10) a planirano je da oko 800 ljudi kroz različite radionice bude upoznato sa konceptom zdravog starenja.