U okviru projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” predstavnici Crvenog krsta Srbije su od 8. do 12. septembra bili su nam u monitoring posjeti. Pored sastanka sa partnerima na projektu posjeta je obuhvatila i sastanke sa 6 organizacija koje realizuju mikroprojekte.

Organizacija “Naše doba” iz Podgorice kroz kompjuterske radionice pokušava da unaprijedi digitalnu uključenost starijih osoba i time olakša pristup uslugama, a organizacija “Povjerenje” iz Bara kroz predavanja i radionice pokušava da razvije međugeneracijsku solidarnost. Posjeta je obuhvatila i organizaciju “Humanitarac” iz Nikšića koja je svoje aktivnosti usmjerila na uključenost starijih iz ruralnih oblasti, trudeći se da niko ne bude zaboravljen i ostavljen. Kao i u drugim državama Zapadnog Balkana osobe koje žive na selu imaju otežan pristup uslugama zdravstvene i socijalne zaštite i u većini slučajeva žive u samačkim staračkim domaćinstvima.     

U okviru monitoringa posjetili smo i organizaciju “My way” sa Cetinja koja se u svom projektu bavi unaprjeđenju zdravlja starijih žena i koja organizuje predavanja na temu zdravlja i prevencije. Poslednjeg dana monitoring posjete sastanci su organizovani sa još dvije organizacije. Prva je “Udruženje ljubitelja Gorice i priprode”, koja kroz prirodu i očuvanje i sređivanje dijela parka pokušava da uključi starije osobe u uređenje, ali i u osjećaj da je Gorica i priroda njihova i da se tu mogu okupljati i organizovati radionice. Poslednja organizacija “Roditelji” bila je primjer dobre prakse kako uspješno povezati starije osobe i mlade da se bolje razumiju i unaprijede svoj odnos.

 

  

Pored organizacija koje su dobile miniprojekte, monitoring posjeta kolega iz Crvenog krsta Srbije predvidjela je i sastanke sa generalnom sekretarkom Crvenog krsta Crne Gore i koordinatorima projekta.

Ova posjeta je je pokazala da je mreža koja je nastala tokom projekata u Crnoj Gori postala održiva i značajna za zagovaranje za poboljšanje položaja starijih žena i muškaraca u Crnoj Gori. Sve članice mreže su motivisane da mreža i dalje nastavi sa aktivnostima i smatraju da je saradnja sa mrežama u regionu važna i u budućem periodu.