Mjesec: Decembar 2018.

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba – završna konferencija Beograd 2018

U periodu od 10. do 12. decembra ove godine u Beogradu je organizovana završna konferencija projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”. Projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ se realizuje od februara 2016. godine u pet zemalja regiona: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora. Projekat je finansirala EU, a podržao Austrijski Crveni krst i Austrijska agencija za razvoj. Kraj projekta je predviđen za februar 2019. godine a tim povodom Crveni krst Srbije organizovao je završnu konferenciju kako bi se prezentovali postignuti rezultati. Delegaciju iz Crne Gore činili su: koordinator projekta za Crnu Goru Igor Jokanović iz Crvenog krsta Crne Gore, koordinatorka mreže Jelena Šofranac iz Crvenog krsta Crne Gore, predstavnica NVO „Naše doba“ Vesna Ratković, predstavnica „Saveza slijepih Crne Gore“ Katarina Bigović kao i predstavnicaMinistarstva rada i socijalnog staranja Ivana Bošković. Tokom prvog dana konferencije prisutnima su se obratili: predsjednik Crvenog krsta Srbije, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji, šef sektora operacija iz EU ambasade u Beogradu, zamjenica šefa misije Austrijske ambasade i regionalni koordinator za zdravstvo u Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Svako iz svog ugla i nadležnosti institucija i organizacija koje predstavljaju, govornici su komentarisali značaj projekata i aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja starijih. Više riječi bilo je i o samom projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih“, rezultatima, umrežavanju i saradnji kao i o potrebama i problemima starijih u regionu...

Read More

Obilježavanje 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom obilležavanja 10.decembra Međunarodnog dana ljudskih prava i 70 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u nedelji od 3. do 10. decembra u Srbiji jeodržano niz događaja koji su skrenuli pažnju na ljudska prava na slobodu, jednakost i dostojanstvo. Završni događaj bio je organizovan 10. decembra u Muzeju moderne umjetnosti. Na poziv Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji Crveni krst Srbije i partneri u okviru TASIOP projekta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, kao i gosti iz Austrijskog federalnog ministarstva za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača, Slovenačkog ministarstva za rad, porodicu, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, HelpAge International iz Londona i Jordana, predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Austrijskog Crvenog krsta prisustvovali su ovom događaju. Ovaj događaj skrenuo je pažnju na to da jednakost nije istost i da različitost ne treba da bude prepreka u ostvarivanju ljudskih...

Read More

Predavanja o ljudskim pravima starijih osoba

Od početka juna Crveni krst Crne Gore sprovodi prezentacije za starije na temu “Ljudska prava starijih osoba”. Stariji su imali priliku da čuju nešto više o broju starijih na globalnom, ali i nivou Crne Gore, o izazovima koje za društvo donose demografske promjene, o položaju starijih, njihovim pravima i načinu na koji se ista mogu ostvariti. U navedenom periodu ova aktivnost realizovana je u 11 gradova (Bar, Bijelo Polje, Budva, Berane, Danilovgrad, Kolašin, Kotor, Nikšić, Plav,  Pljevlja i Podgorica) za ukupno 450 učesnika. Predavanja su organizovana uz pomoć Opštinskih organizacija Crvenog krsta i članica mreže “Dignitas” (Savez penzionera Crne Gore zajedno sa organizacijama na lokalnom nivou, Savez slijepih Crne Gore i NVO “Naše...

Read More

Redovni sastanak članova mreže “Dignitas”

Redovan sastanak članova mreže “Dignitas” održan je 30-31.10.2018. godine u Kolašinu. Tema ovog sastanka bila je da se članicama mreže predstavi istraživanje koje je realizovano u proteklom periodu a odnosi se na položaj starijih osoba u Crnoj Gori. Članovi mreže upoznati su sa dinamikom istraživanja, problemima sa kojima smo se suočavali tokom izrade studije i daljim planovima koje su vezana za istraživanje. Pored ove teme, članovi mreže su podnijeli izvještaj o implementiranim aktivnostima povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih 1. oktobra. Drugi dan je bio posvećen izradi akcionog plana i aktivnostima do kraja godine, razmijeni mišljenja oko planiranih događaja i kreiranje aktivnosti oko Konferencije povodom završetka projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih...

Read More

Sastanak sa organizacijama koje su dobile mini grantove

U Kolašinu je 22 – 23. oktobra održan sastanak svih organizacija civilnog društva koje su realizovale mini projekte kroz projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”. Tokom sastanka predstavnici organizacija prezentovali su rezultate projekata i razmijenili iskustva u radu. To je bila prilika da se sve organizacije upoznaju međusobno sa projektima, da iskažu prednosti i nedostatke koji su se javljale tokom implementacije projektnih aktivnosti i da se zajedničkim snagama kreiraju buduće aktivnosti. Sastanak je bio posvećen i daljim planovima i održivosti projekata, potencijalnim novim partnerima i donatorima....

Read More

Veličina slova

  • A  A  A