Povodom obilležavanja 10.decembra Međunarodnog dana ljudskih prava i 70 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u nedelji od 3. do 10. decembra u Srbiji jeodržano niz događaja koji su skrenuli pažnju na ljudska prava na slobodu, jednakost i dostojanstvo. Završni događaj bio je organizovan 10. decembra u Muzeju moderne umjetnosti. Na poziv Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji Crveni krst Srbije i partneri u okviru TASIOP projekta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, kao i gosti iz Austrijskog federalnog ministarstva za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača, Slovenačkog ministarstva za rad, porodicu, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, HelpAge International iz Londona i Jordana, predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Austrijskog Crvenog krsta prisustvovali su ovom događaju. Ovaj događaj skrenuo je pažnju na to da jednakost nije istost i da različitost ne treba da bude prepreka u ostvarivanju ljudskih prava.