Udruženje je pokrenuto od strane osoba koje imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa mladima i djecom.

Od osnivanja udruženja 2013. godine uspješno su realizovana 2 višemjesečna projekta, a 3 projekta su još u toku.

Ciljevi udruženja su:

  1. Razmjena iskustava, saradnja i umrežavanje sa pojedincima, ustanovama i/ili organizacijama istog ili sličnog polja djelovanja
  2. Promocija kulture nenasilja, socijalne inkluzije, ravnopravnosti polova, kao i zdravog i racionalnog odnosa prema okolini putem kreativno-umetničkog stvaralaštva.
  3.  Valorizacija i mapiranje urbanih resursa grada kao i zaleđa Boke Kotorske.

Adresa: Njegoševa 43, 85340 Herceg Novi

Kontakt telefon: +38269319899

E-mail:urbannova.mne@gmail.com

http://www.urbannova.org/

www.urbannova.org