Mjesec: Novembar 2019.

Projekat “Pomoć u kući – profesija budućnosti”

Crveni krst Crne Gore od početka novembra ove godine realizuje projekat “Pomoć u kući – profesija budućnosti”. Projekat će trajati godinu dana (do novembra 2020. godine) a finansira ga Grad Beč u saradnji sa Crvenim krstom Austrije. Cilj projekta je da omogući nezaposlenim ženama širom Crne Gore da pohađaju kvalitetnu obuku za pružanje usluge pomoć u kući i tako ostvare bolje mogućnosti za zaposlenje. U isto vrijeme, na širem planu, projekat će doprinijeti i kvalitetu života starijih osoba kojima će usluge pružati adekvatno obučene gerontodomaćice. Crna Gora spada u red evropskih zemalja koje ubrzano stare, pa se predviđa da će u narednom periodu procenat starijih u ukupnoj populaciji biti u stalnom porastu. Neki od faktora koji utiču na promjenu starosne strukture su svakako: napredak medicine, pad nataliteta i migracije. Bez obzira na činjenicu da se životni vijek produžio to nužno ne garantuje kvalitet života. Na osnovu rada na terenu Crveni krst procjenjuje da je broj starijih kojima je zbog smanjene funkcionalne sposobnosti potrebna usluga pomoć u kući, sve veći. Zbog svega navedenog smatra se da je posao gerontodomaćice zapravo profesija budućnosti. Crveni krst definiše pomoć u kući, kao uslugu podrške namijenjenu starijim licima koja žive kod kuće, a kojima je zbog specifičnih okolnosti, i stepena ugroženosti potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Uslugu pomoć u kući realizuju obučene gerontodomaćice koje, u skladu sa potrebama korisnika: pružaju psihosocijalnu podršku; obavljaju...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A