Adresa: Jovana Tomaševića 6, Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 241 819

Fax: +382 20 241 613

Mail: igor.jokanovic@ckcg.co.me ili jelena.sofranac@ckcg.co.me