Mreža organizacija civilnog društva – DIGNITAS

 

O mreži

DIGNITAS je mreža humanitarnih organizcija formirana na inicijativu Crvenog krsta Crne Gore, u aprilu 2016. godine kao dio projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ koji je podržan kroz EU fondove. Mreža okuplja najznačajnije organizacije civilnog društva sa teritorije Crne Gore koje se bave potrebama i problemima starijih.

Članovi mreže od njenog osnivanja su: NVO Naše doba, NVO Humanitarac, NVO Volonteri Crne Gore, Savez udruženja penzionera Crne Gore, Caritas Barske nadbiskupije i NVO Povjerenje.  Ovo naravno nije konačan spisak organizacija jer je cilj da se snage ujedine i sa drugim zainteresovanim organizacijama koje bi mogle dati svoj doprinos unaprjeđenju položaja starijih u Crnoj Gori.

Cilj mreže je jačanje sopstvenih kapaciteta kako bi bila spremnija da utiče na podizanje svijesti ali i procese donošenja odluka koje se tiču svih pitanja od značaja za starije u Crnoj Gori.

Misija mreže je poštovanje ljudskih prava starijih, unaprjeđenje njihovog kvaliteta života i aktivnija uloga u razvoju društva.

Vizija mreže je društvo u kome stariji ostvaruju svoja prava, žive dostojanstveno, zdravo, aktivno i sigurno.

 

Kontakti:

Adresa: Jovana Tomaševića 6, Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 241 819

Fax: +382 20 241 613

Mail: igor.jokanovic@ckcg.co.me ili jelena.sofranac@ckcg.co.me